Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå

Totalombyggnad av universitethus i Umeå

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå

Ombyggnad av busstorg i Umeå

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå

Ombyggnad av torg i Umeå

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Förtätning av bostäder i Umeå

Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 3 mfl

Tillbyggnad av skola i Umeå

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Moduluppställning vid by B 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Moduluppställning vid by C 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tillbyggnad av kyrka till trygghetsboende i Umeå

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2

Ombyggnad till butik i Umeå

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå

Ev utbyggnad av södra kajen i Umeå hamnterminal

Tillbyggnad av trafikledartorn i Umeå

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2

Rivning av simhall i Umeå

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå

Upprustning/stabilisering av pir i Umeå hamnterminal

Om- & tillbyggnad av skola för förskola i Umeå

Anläggande av vandringshinder väg 363 Rockbäcken, Umeå

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

Tillbyggnad av lager i Umeå

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Tillbyggnad av förskola i Umeå

Omvandling av lokaler till lägenheter samt renovering av biytor i Ålidhem

Ombyggnad av vind i Umeå

Ombyggnad av park i Umeå

Ombyggnad av GC-väg Järnvägsgatan Hyggesvägen Umeå

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Tavelsjöbygden

Tillbyggnad av parkerng i Umeå

Ombyggnad av väg i Umeå

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 1

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2

Tillbyggnad av vårdcentral i Umeå

Tillbyggnad av industrihus i Umeå

Tillbyggnad av affärshus i Umeå

Ombyggnad av gym i Umeå

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå

Ombyggnad av lägenhet i Umeå

Ombyggnad av lägenhet i Umeå kommun

Ombyggnad av markanläggning i Umeå

Tillbyggnad av förråd i Umeå

Rivning av förråd i Umeå

Rivning av skola i Umeå

Rivning av enbostadshus i Umeå

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå

Rivning av lager i Umeå

Rivning av vindkraftverk i Umeå Hamn, Holmsund

Rivning av förskola i Umeå

Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå

Tillbyggnad av sågverk i Umeå

Utförande av detaljerad energikartläggning, Umeå kommun

Rivning av fabrikshus i Umeå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: