Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 3 våningar kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter. Man har lämnat in en begäran om planändring.
Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län under åren 2018-2022.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 2 mfl
Etapp 1, se projekt 816219. Avser Skolgatan - Västra Norrlandsgatan.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 3 mfl
Etapp 2, se projekt 1068188.
Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 4 mfl
Etapp 3, se projekt 1421027.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av gata.
Ny cirkulationsplats i Umeå
MARK-UTREDNIKNG = WSP Samhällsbyggnad, Umeå
Renovering av bostadshus i Umeå
Renoveringen avser stambyte och ytskickt.
Tillbyggnad av skola i Umeå
Sörfors skola F-9.
Ombyggnad till grundskola F-9 i Umeå
Konvertering Solskenet till grundskola F-9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Invändig ombyggnad av flerbostadshus med ändrad planlösning, tillbyggnad av takkupor, fasadändring med borttagande av balkonger.
Markentreprenad för By 3C vid NUS i Umeå
Projektet avser yttre markanläggning vid Byggnad 3 C med ny gestaltning för genomfartsväg, parkeringar samt angörings- och entréytor.
Ombyggnad till specialistvårdmottagning i Umeå
Omvandlingen av den del där Up2-gallerian låg.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Om- och nybyggnad av väg inkl ledningar i Hörnefors, Umeå
Avser ombyggnad av del av Långedsvägen samt nybyggnad av Virkesvägen med nyförläggning av försörjningsledningar VA, El, Bredband samt gatubelysning mm.
Ombyggnad av park i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av ett befintligt parkområde inom stadsdelen Böleäng i Umeå. Övergripande mål med projektet är uppgradera parken till en stadsdelspark och stadsdelslekplats genom att höja kvalitéten på utbud och utformning. Detta för att ge böleängsborna en trivsam parkmiljö och stärka parken som mötesplats. Behandlad tomtarea uppgår till 20 600 m2.
Renovering av va-ledning i Umeå
Cirka 500 meter ledning.
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Ny el-automation till Panna 3 i Ålidhem, Umeå
För att styra och reglera Panna 3 och tillhörande oljesystem, cistern m.m. skall ny styr och reglerutrustning, apparatskåp, elcentraler, motorer, frekvensomformare m.m. levereras, installeras och driftsättas till färdig funktion. Totalentreprenaden omfattar leverans av ingående el- och instrumentutrustning, konstruktion, transport, montage, programmering och idrifttagning till en komplett driftfärdig anläggning enligt angiven omfattning.
Uppförande av rörbrygga för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Objektet avser uppförande av rörbrygga för biooljehantering vid Umeå Energis Ålidhemsanläggning. Rörbryggan tillverkas av fackverksbaserad stålkonstruktion med tre stödben. Höjd 8 m över mark. Totallängd för bryggan är ca 73 m. Bryggan monteras på befintliga betongfundament och betonggolv.
Ombyggnad av brännare Panna 3 för biooljehantering i Ålidhem, Umeå
Panna 3 på Ålidhemsverket är en hetvattenpanna med dom. Pannan har fyra pressluftbrännare på totalt ca 46 MW som idag eldas med fossilt bränsle (EO1). I projektet skall brännarna konverteras så att de sedan skall kunna eldas med aggressivt biobränsle. Brännarna skall förses med ny utrustning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ombyggnad av gata i Umeå
Umeå kommun avser att bygga om Fagottvägen som ligger på Rödäng i Umeå. Entreprenadarbeten påbörjas under hösten 2017 och avslutas hösten 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av kontor i industrifastighet.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Installation av nya UPS-aggregat till Umeå kommun
Avser installation av fyra nya UPS aggregat med tillhörande utrustning åt Umeå kommun. Arbetet ska bedrivas som en totalentreprenad med el-entreprenören som totalentreprenör.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Umeå
Avser byte av 3 ventilationsaggregat i beställarens lokaler på kv Fogen, Löpevägen 3 samt Vikingen (Elverkshuset) och Smörasken Storgatan 34 i Umeå.
Ombyggnad av bostad och kontor i Umeå
Entreprenaden omfattar ombyggnationer vid beställarens lokaler. Testhuset kv. Ryttaren, Brogatan 15 Umeå.
Rivning av förskola i Umeå
Rivning av befintlig förskola innan nybyggnad.
Rivning av kyrka i Umeå
Rivning av det gamla bönhuset och en komplementbyggnad.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av ambulansstation och garage med garage, förråd och carport samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Tillbyggnad av förskola Varglyan 4-6 avdelningar, Umeå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till lägenheter och källarlägenhet samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från tvättstuga/cykelförråd till källarlägenheter.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Ändrad användning från vårdcentral till hvb-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokaler till källarlägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av garage med förråd och carport.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av automatstation i Umeå
Tillbyggnad av dieselanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med särskilt boende.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad med cykelskärmtak.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av sophus i Umeå
Tillbyggnad av sophus med carport.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av lada/förråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av kontor till utbildningslokal tom 2022-10-05.
Tillbyggnad av servering i Umeå
Tidsbegränsat lov för serveringsbod till uteservering from 2018-04-23 tom 2018-09-04.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Utbyte av slaggutmatning vid panna 8 på Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av slaggutmatning samt de arbeten som behövs för demontage av befintlig slaggutmatning. I entreprenaden ingår demontage och återmontage av övrig utrustning som påverkats av montaget, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar mm. Pannan är en avfallseldad rosterpanna på 55 MW varav 10 MW el.
Ombyggnad av slagsotning vid panna 8 på Dåva kraftvärmeverk, Umeå
Avser konstruktion, tillverkning, leverans och montage av slagsotning samt de arbeten som behövs för demontage av befintlig slagsotning. I entreprenaden ingår demontage och återmontage av övrig utrustning som påverkats av montaget, täckplåtar, isolering, räcken, plattformar mm. Pannan är en avfallseldad rosterpanna på 55 MW varav 10 MW el.
Ombyggnad av källarlägenhet i flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från handelslokal till källarlägenhet.
Rivning av paviljong vid skola i Umeå
Objektet avser rivning av paviljong 3 på Mariehemsskolan samt återställning av mark. Marken lämnas som grusad yta. Total bruttoarea ca 400 m².
Byte av utrustning för slamavvattning vid avloppsreningsverk i Umeå
VAKIN har ett behov av att ersätta befintlig utrustning för avvattning av rötat avloppsslam vid Öns avloppsreningsverk. Detta avser inbjudan till leverantörer av utrustning för slamavvattning att lämna information avseende utrustning för ersätttning av befintliga centrifuger.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Objektet avser rivning av fastigheten Långviken1:70 i Tavelsjö. Bostadshus byggår 1938. Bruttoarea: 324 m². Gårdshus byggår 1938. Bruttoarea: 113 m². Ladugård byggår 1938. Bruttoarea: 238 m². Fastigheten är kallställd av Umeå Kommun och vattenanslutningen är frånkopplad likaså är el abonnemanget avslutat.
Renovering av kyrka i Umeå
Ombuntning av bänkar, knäfall altarring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: