Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Storuman

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Ny gc-väg med tillhörande belysning, nya passager över väg E12 och nya busshållplatser vid väg E12.

Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2

Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på E12 mellan Yttervik-Tärnaby
14,4 km. Delkontrakt AC 3 Yttervik-Tärnaby.

Ombyggnad av vattenverk i Slussfors

Tillbyggnad av restaurang i Storuman
Tillbyggnad av restaurang - terrass.

Ombyggnad av aktivitetscenter i Storuman
Ändrad användning från butik till lekland.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: