Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Storuman

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Projektet avser passager, hållplatser gång- och cykelvägar mm.

Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2

Beläggning & förstärkningsåtgärder på E12 mellan Yttervik-Tärnaby
14,4 km

Ombyggnad av vattenverk i Storuman

Utveckling av centrum i Storuman

Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.

Utvidgning av kyrkogård mm i Tärnaby
Man ska bygga ut kyrkogården samt flytta elkablar i mark. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av förskola i Storuman
Ändrad användning (lägenhet till förskolelokaler).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: