Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skellefteå

Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner på E4 sträckorna Håknäs-Hörnefors och Bygdeå-Sikeå.
Ombyggnad av gasanläggning för biogas i Skellefteå kommun
Upphandlingen avser en uppgraderings- och högtrycksanläggning för rågas/rengas samt ny gasklocka. Omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Frågor som är beställaren tillhanda senast den 23/6, besvaras under perioden 26/6-30/6. Frågor som är beställaren tillhanda från och med den 24/6 t.o.m. den 11/8, besvaras under perioden 14/8-18/8. Frågor som är beställaren tillhanda efter den 11/8 besvaras ej.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Om- & tillbyggnad av kontorshus i Skellefteå
Entreprenaden är enligt AFB. 13 Utförandeentreprenad med upphandlingform enligt AFB. 11 Generalentreprenad. Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, byggnadsarbeten, hissinstallationer, arbeten med luftbehandling och VS-system, samt El- och tele-installationer för påbyggnad av befintligt kontorshus med tbå hela våningsplan och fläktrumsplan samt ombyggnad av befintliga våningsplan. Planerad publicering på e-avrop.com den 13 November 2017.
Ombyggnad av hamburgerbar i Solbacken
Ombyggnad av Max-restaurang i ett köpcentrum.
Förlängning av rullbana vid Skellefteå Airport
Mark- och elarbeten avseende förlängning av rullbana, öst.
Solpark Skellefteå Airport, Skellefteå
Skellefteå Kraft AB avser att uppföra en solelanläggning på Skellefteå flygplats i Falmark.
Ombyggnad till restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang och fasadändring.
Ombyggnad för bagage drop med självservice vid Skellefteå Airport
Avser 4 band med bagage drop för självservice.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av ventilation.
Skalskydd för transformatorstationer i Skellefteå
Avser förstärkning och installering av skalskydd genom intrångsdetektion och övervakning på ca 70st transformatiorstationer i Västerbotten och är en del av Skellefteå Kraft Elnäts eldistrubitionsverksamhet. Anläggningsytorna sträcker sig mellan 2000 - 10 000 kvm. Leverantören ska tillhandahålla en helhetslösning där både hårdvara och installation ingår.
Reinvestering värmeproduktionsanläggning Burträsk
Skellefteå Kraft AB har för avsikt att för Burträsk Fjärrvärmenät ersätta 2 äldre pannor med en ny fastbränslepanna för torra bränslen på ca3 MW. Bränslet kommer att bestå av en varierad blandning av kutterspån och trädamm från fönstertillverkning samt torr justerflis. Fukthalt 10-30%
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad från gruppboende till fem lägenheter.
Upphandling av säkerhetsplattform, Skellefteå Kraft
Avser upphandling av en säkerhetsplattform för hantering av passersystem, larm, kameraövervakning och därtill hörande utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Marklov för utökning av parkering.
Tillbyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av överbyggnad till pumpstation samt rivning av överbyggnad för avloppspumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.
Rivning av stugby i Skellefteå
Rivning av 5 st stugor.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd samt tillbyggnad av bollhall med omklädningsbyggnad.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverk och stängsel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré till hisschakt.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola med ventilationsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor/behandlingsrum.
Ombyggnad av utbildningslokal i Skellefteå
Ändrad användning från varmförråd till utbildning för hovslagare.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Ombyggnad av parkområde i Skellefteå
Ombyggnad av parkområde.
Ny kryotank/koldioxid till vattenverk i Skellefteå
Avser leveranser av koldioxid för uttag vid behov under avtalstiden, kryotank med tillhörande utrustning inklusive service/besiktning och projektering inklusive nyinstallation av kryotank inklusive förångare och givare till Guldstadens vattenverk.
Nya fallunderlag på lekplatser i Skellefteå
Avser nya fallunderlag av gummiasfalt på lekplatserna Lingonstigen ca 100 kvm och Anderstorp ca 540 kvm.
Utförande av energideklarationer i Norsjö kommun
Uppdragstagaren ska utföra energideklarationer på 76 objekt.
Tillbyggnad av förskola i Skellefteå
Tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: