Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skellefteå

Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.
Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp
Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 805 från korsningen (femvägskälet) med väg 791 till Brutorp by, ca 7 km. I objektet ingår utförande av riskreducerande åtgärder vid Finnforsfallet i form av trumbyte över Hästbäcken.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.
Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.
Ombyggnad av gasanläggning för biogas i Skellefteå kommun
Upphandlingen avser en uppgraderings- och högtrycksanläggning för rågas/rengas samt ny gasklocka. Omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet. Frågor som är beställaren tillhanda senast den 23/6, besvaras under perioden 26/6-30/6. Frågor som är beställaren tillhanda från och med den 24/6 t.o.m. den 11/8, besvaras under perioden 14/8-18/8. Frågor som är beställaren tillhanda efter den 11/8 besvaras ej.
Modulbyggnad Skellefteå lasarett
Upphandlingen avser köp av modulbyggnad om cirka 2 500 kvadratmeter som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet samt viss mottagningsverksamhet. Modulbyggnaden kommer att placeras inom sjukhusområdet. Upphandlingen genomförs genom urvalsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling. Urvalsförfarande genomförs i två steg. I steg 1 inbjuder landstinget intresserade leverantörer att skicka in en ansökan om att få lämna anbud. I steg 2 kommer de anbudssökanden som uppfyller samtliga kvalificeringskrav i steg 1 inbjudas att inkomma med anbud.
Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.
Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.
Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.
Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.
Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.
Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.
Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå
Tillbyggnad av handelsområde.
Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.
Om- & tillbyggnad av kallager i Skellefteå
Ombyggnad i Snickeri Klingans lokaler samt nybyggnad av kallförråd.
Reinvestering värmeproduktionsanläggning Burträsk
Skellefteå Kraft AB har för avsikt att för Burträsk Fjärrvärmenät ersätta 2 äldre pannor med en ny fastbränslepanna för torra bränslen på ca3 MW. Bränslet kommer att bestå av en varierad blandning av kutterspån och trädamm från fönstertillverkning samt torr justerflis. Fukthalt 10-30%
Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.
Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.
Tillbyggnad av terminal i Skellefteå
Tillbyggnad av ankomst och avgående terminal.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med matsal, kontor och nybyggnad av parkering samt rivning av förråd.
Tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tillbyggnad av Kåge hälsovårdscentral med akutintag.
Tillbyggnad av polisstation i Skellefteå
Tillbyggnad av polishus med väntrum.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av Bussgods med väntrum mm. och Pizzeria och Kiosk (kv Perseus 6 samt Skellefteå 4:1)
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av telestation i Skellefteå
Rivning av 3 st telebyggnader Mångbyn 9:1, Plan 1:2, Ullbergsträsk 19:1.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av 8 st lador.
Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstaioner Bjurliden 1:298, 1:456, Skråmträsk 6:25, Mossarotträsk 1:273, Burträsks-Gammelbyn 62:1, 92:26, Bergsbyn 2:50, Trädet 1.
Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstationer Medle 7:41, 42:1, 40:1, Boviken 1:92, Karlmanstorpet 1:1, Sörböle 16:8, Skellefteå 4:1, Måsen 20.
Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.
Ombyggnad av församlingshus i Skellefteå
Fasadändring, ombyggnad ändrad ventilation och brandcellsindelning samt tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från utställning till café/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från affär till kontor och fasadändring.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från lager till utökad yta för secondhandbutik.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändring av invändigt bärande vägg för utökning av butikslokal.
Ombyggnad av reception i Skellefteå
Ändring av lobbyn, rivning av vägg.
Tillbyggnad av skola i Skellefteå
Tillbyggnad av skolbyggnad med trappa.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av busstation i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från stadsmission till busstation.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av carport med förråd.
Tillbyggnad av carport i Skellefteå
Tillbyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Skellefteå
Tillbyggnad av fläkt- och soprum.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Rivning av mast i Skellefteå
Rivning av telemast.
Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.
Rivning av matsal i Skellefteå
Objektet avser rivning av Byskeskolans matsal Byske 83:1, samt tillhörande arbete för byte av avloppsledning i samband med rivning av befintlig avloppsledning fram till fettavskiljaren mm.
Nya fallunderlag på lekplatser i Skellefteå
Avser nya fallunderlag av gummiasfalt på lekplatserna Lingonstigen ca 100 kvm och Anderstorp ca 540 kvm.
Rivning av vandrarhem i Skellefteå
Rivning av förläggning och ungkarlsförläggning samt ändring av tak och bärande delar.
Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från varmlager till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Väsentlig ändring av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: