Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skellefteå

Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9, i Skellefteå

Bärighetsåtgärder på väg 726 mellan Bygdsiljum-Burträsk

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

Ombyggnad skola till förskola el nybyggnad förskola, Burträsk

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn

Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå

Ombyggnad av F-3 skola och förskola i Skellefteå

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan

Riskreducerande åtgärder i Selet

Byte av ispist i ishall i Skellefteå

Ombyggnad av rötkammare/avloppsreningsverk i Skellefteå

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå

Ombyggnad av ungdomsbostad i Skellefteå

Fasadändring av industrihus i Skellefteå

Ombyggnad av apotek i Skellefteå

Tillbyggnad av handelsområde i Skellefteå

Ombyggnad av förskola i Skellefteå

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun

Rivning av byggnader i Skellefteå

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå

Rivning av grupphus i Skellefteå

Ombyggnad av kontor i Skellefteå

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skellefteå

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå

Rivning av enbostadshus i Skellefteå

Rivning av servicebyggnad i Skellefteå

Tillbyggnad av förråd i Skellefteå

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå

Tillbyggnad av telestation i Skellefteå

Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå

Rivning av gäststuga i Skellefteå

Rivning av förråd i Skellefteå

Ombyggnad av personallokal i Skellefteå

Rivning av cistern i Skellefteå

Rivning av gårdshus i Skellefteå

Rivning av matsal i Skellefteå

Tillbyggnad av reception i Skellefteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: