Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skellefteå

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Ombyggnad av E4 mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.

Rivning och nybyggnad av badhus i Skelleftehamn

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp
Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 805 från korsningen (femvägskälet) med väg 791 till Brutorp by, ca 7 km. I objektet ingår utförande av riskreducerande åtgärder vid Finnforsfallet i form av trumbyte över Hästbäcken.

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Muddring av hamn i Skellefteå

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Varmmassabeläggning på väg 95 mellan Boliden-BD Länsgräns

Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Sidbergsliden till Lappvattnet och är ca 6 km lång.

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ombyggnad av kontor och industribyggnad.

Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.

Tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Tillbyggnad av Kåge hälsovårdscentral med akutintag.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring från kontorslokaler till bostäder samt fasadrenovering och inglasning av balkonger.

Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av bla kiosk/pizzeria.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus och garage.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.

Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstaioner Bjurliden 1:298, 1:456, Skråmträsk 6:25, Mossarotträsk 1:273, Burträsks-Gammelbyn 62:1, 92:26, Bergsbyn 2:50, Trädet 1.

Rivning av transformatorstation i Skellefteå
Rivning av 8 st transformatorstationer Medle 7:41, 42:1, 40:1, Boviken 1:92, Karlmanstorpet 1:1, Sörböle 16:8, Skellefteå 4:1, Måsen 20.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Ombyggnad av församlingshus i Skellefteå
Fasadändring, ombyggnad ändrad ventilation och brandcellsindelning samt tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Ombyggnad av verkstad i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändring av invändigt bärande vägg för utökning av butikslokal.

Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.

Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från utställning till café/restaurang.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.

Ombyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från lager till utökad yta för secondhandbutik.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.

Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av carport med förråd.

Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av uthuslänga, loge, jordkällare.

Ombyggnad av busstation i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från stadsmission till busstation.

Rivning av matsal i Skellefteå
Objektet avser rivning av Byskeskolans matsal Byske 83:1, samt tillhörande arbete för byte av avloppsledning i samband med rivning av befintlig avloppsledning fram till fettavskiljaren mm.

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Rivning av bussgods/väntrum i Skellefteå

Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor genom påbyggnad av en våning.

Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Väsentlig ändring av hiss.

Rivning av vandrarhem i Skellefteå
Rivning av förläggning och ungkarlsförläggning samt ändring av tak och bärande delar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: