Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skellefteå

Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9, i Skellefteå
Tillbyggnad area: 6-9 skola, tillagningskök samt matsal ca 5800 m2 Tillbyggnad sporthall ca 1500 m2 Ombyggnad befintlig skola ca 1000 m2 Takbyte befintlig skola ca 3500 m2

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Ombyggnad av F-3 skola och förskola i Skellefteå

Muddring av hamn i Skellefteå

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan
14,7 km

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Ombyggnad av rötkammare/avloppsreningsverk i Skellefteå
Revision av rötkammare.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad - lager.

Ombyggnad av apotek i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till apotek och fasadändring.

Rivning av byggnader i Skellefteå
Rivning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun upphandlar rivning av 8 fastigheter enligt bifogade rivningsplaner. Upphandlingen är uppdelad i tre prisgrupper där pris kan anges på en eller flera prisgrupper. Fler än en leverantör kan komma att utses.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Rivning av pizzeria i Skellefteå
Rivning av kiosk/pizzeria.

Rivning av skolkök i Skellefteå
Rivning av skolmatsal och aula.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Om- och tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus, sommarhus, garage och ladugårdslängor Skellefteå-rönnbäcken 1:16, Myckle 1:2.

Rivning av vänthall i Skellefteå
Rivning av bussgods/väntrum.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från djuraffär till kontor.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från fritidsgård till kontor/omklädning.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med förråd, virkesställ, container och skärmtak.

Tillbyggnad av telestation i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppbostäder med två teknikrum.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak, ramp och trappa.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förrådsbyggnad.

Ombyggnad av personallokal i Skellefteå
Ombyggnad av bef kallförråd till personalutrymme samt ändring av uppvärmningsmetod till bergvärme i garage och blivande personalutrymme.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av uthuslänga, loge, jordkällare.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av nedbrunnet hus.

Rivning av cistern i Skellefteå
Rivning av ovanjordsinstallationer, cisterner, oljeavskiljare, rör- och elinstallationer, Återfyllning och packning av schaktgropar till ursprunglig marknivå.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av hus pga kommande tillbyggnad av skola.

Rivning av gäststuga i Skellefteå
Rivning av gårdshus.

Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Ombyggnad av verkstad i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Rivning av matsal i Skellefteå
Objektet avser rivning av Byskeskolans matsal Byske 83:1, samt tillhörande arbete för byte av avloppsledning i samband med rivning av befintlig avloppsledning fram till fettavskiljaren mm.

Rivning av gårdshus i Skellefteå
Rivning av gårdshus 3, 4 och 5.

Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor genom påbyggnad av en våning.

Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från tryckeri till café.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Installation av hiss.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: