Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lycksele

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Upphandlingen avser projektledare till ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Sickseleberg-Björksele

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Ombyggnad av plåtslageri i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager till plåtslageri och försäljning samt ombyggnad av yttertak på befintlig byggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Ansökan om bygglov för skärmtak.

Ombyggnad av butikslokal i Lycksele

Ombyggnad av bank i Lycksele
Ansökan om bygglov för ändring invändigt och ny skylt utvändigt.

Om- & tillbyggnad av kontor i Lycksele
Ansökan om bygglov för om- & tillbyggnad av kontor och butik samt ombyggnad/höjning av verkstadstak.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Tillbyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov tillbyggnad lagerbyggnad, tillfällig helikopter hangar.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: