Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lycksele

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Tillbyggnad av kallgarage i Lycksele
Ansökan om bygglov av tillbyggnad kallgarage.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Rivning av enbostadshus i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lycksele
Bygganmälan gällande ändring av 3 plan för utslussningsboende.

Ombyggnad av kyrka i Lycksele
Ansökan för om/tillbyggnad och mindre rivning av kyrkobyggnad.

Rivning av byggnad i Lycksele
Ansökan om rivningslov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: