Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Dorotea

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Ombyggnad av utbildningslokal i Dorotea
Ansökan om bygglov för ändrad användning. dorotea lärcentrum. Vargen 3,Göken 18.

Ombyggnad av markanläggning i Dorotea
Ansökan om marklov utom detaljplanerat område.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: