Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerbottens län

Bjurholm (0)
Dorotea (2)
Lycksele (9)
Malå (1)
Norsjö (4)
Sorsele (2)
Storuman (7)
Umeå (67)
Vindeln (21)
Vännäs (3)
Åsele (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 180 st.

Basunderhåll av järnväg mellan Holmsund-Boden Södra
Inkl tvärbanor.

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Om- och tillbyggnad av högstadieskola, årskurs 6-9, i Skellefteå
Tillbyggnad area: 6-9 skola, tillagningskök samt matsal ca 5800 m2 Tillbyggnad sporthall ca 1500 m2 Ombyggnad befintlig skola ca 1000 m2 Takbyte befintlig skola ca 3500 m2

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå
Projektet ligger stilla. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Upprustning av väg 620 mellan Buberget-Botsmark
På väg 620 mellan Buberget och Botsmark i Västerbottens län ska bärighets- och förstärkningsåtgärder utföras på en sträcka av cirka 15 km. Entreprenaden är en totalentreprenad som ska vara färdigställd i augusti 2018.

Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Projektet avser passager, hållplatser gång- och cykelvägar mm.

Förstärkningsarbeten på väg 573 mellan Ava-Olofsfors
Ca 13 km väg, förstärkning av 4 broar, ny rörbro över Vinan.

Förbättring av väg 741 mellan Ånäset-Estersmark
Avser en sträcka på ca 5,9 km.

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå
Projektet omfattar detaljprojektering och utförande av kontor och sanitetsutrymmen, markarbeten, samt rivningsarbeten för om och tillbyggnad av kontorslokaler och sanitetsutrymmen. Objektet är beläget på Övägen 35 på Ön, Umeå kommun.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157 och Blomsterlandet m.m.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Till & ombyggnad av kraftverk i Sorsele

Tillbyggnad av hotell i Vindeln

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Gc-väg längs väg E45 mellan korsning E45 och väg 1052 och E45 och Snickerivägen/Järnvägsgatan. Ny utformning av torget.

Moduluppställning vid by C 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Upphandlingen avser uppställning och förhyrning av moduler i anslutning till by 24 vid Norrlands universitetssjukhus.

Ombyggnad av F-3 skola och förskola i Skellefteå

Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2

Tillbyggnad av gruppboende i Umeå

Byte av banbelysning i Umeå

Beläggning & förstärkningsåtgärder på E12 mellan Yttervik-Tärnaby
14,4 km

Tillbyggnad av butik i Hemavan
Tillbyggnad av butik.

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2
Avser ombyggnad av Förrådsvägen och Strömvägen. Objektet avser ombyggnad av gator inklusive VA, belysning och media.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vilhelmina

Muddring av hamn i Skellefteå

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Ombyggnad av simhall/motionshall i Åsele

Ev utbyggnad av södra kajen i Umeå hamnterminal

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan
14,7 km

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Holmfors-Sappetsele
10,2 km

Tillbyggnad av trafikledartorn i Umeå

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 10: Håknäs - Hörnefors AC 11: Bygdeå - Sikeå AC 12: Älgmyran - Tvärålund AC 13: Vilan - Lycksele

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Ombyggnad av Kulturhuset i Åsele

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive arbeten såsom grävning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning och kabeldragning samt installation i fastighet, inklusive material (optofiberkabel och optotillbehör, aktiv utrustning mm) samt återställningsarbeten.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Upprustning/stabilisering av pir i Umeå hamnterminal

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Ombyggnad av rötkammare/avloppsreningsverk i Skellefteå
Revision av rötkammare.

Om- & tillbyggnad av skola för förskola i Umeå

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå

Tillbyggnad av förskola i Bygdeå
Upphandlingen omfattar en om och tillbyggnad på förskolan Fyrklövern i Bygdeå Robertsfors kommun i form av en totalentreprenad, entreprenadarbeten utförs under 2017.

Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad - lager.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Beläggning- & förstärkningsåtgärder genom Norsjö

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Tillbyggnad av vattenverk i Norsjö

Omvandling av lokaler till lägenheter samt renovering av biytor i Ålidhem
Avser omvandling till 4 lägenheter inklusive upprustning av biytor.

Tillbyggnad av kallgarage i Lycksele
Ansökan om bygglov av tillbyggnad kallgarage.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ombyggnad av apotek i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till apotek och fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Ombyggnad av simhall i Nordmaling

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Ombyggnad av kommunförråd/garage i Vilhelmina, etapp 2
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är nya portar, rivning vägg och golv, uppgjutning av golv, allmän målning, asfaltering samt åtgärder av VVS och El.

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.

Rivning av byggnader i Skellefteå
Rivning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun upphandlar rivning av 8 fastigheter enligt bifogade rivningsplaner. Upphandlingen är uppdelad i tre prisgrupper där pris kan anges på en eller flera prisgrupper. Fler än en leverantör kan komma att utses.

Tillbyggnad av parkerng i Umeå

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet avser iordningställande av lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde.

Ombyggnad till fritidsanläggning i Vilhelmina
Ombyggnad av restaurang till lyxig Ski Lodge med plats för 18 bäddar.

Utvidgning av kyrkogård mm i Tärnaby
Man ska bygga ut kyrkogården samt flytta elkablar i mark. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av gata i Tvärålund

Beläggning- & förstärkningsåtgärder, del i Norsjö

Renovering av vattenverk i Åsele kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: