Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Torsby

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Torsby
Omfattar om- och tillbyggnad av Ica supermarket i Torsby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Rotrenovering av 23 lägenheter samt tillskapande av 2 st nya lägenheter.
Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).
Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.
Ombyggnad av bro över Sorkan vid Lid
Utbyte kantbalk, tätskikt mm.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnd av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av cafeteria i Torsby
Bygglov för påbyggnad av kafé och sportaffär.
Ombyggnad av butik i Torsby
Inredande av ytterligare butikslokal i affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov Branäs 6:17,6:27,6:16,6:28,6:54.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Torsby
Till- och påbyggnad av sekretariat.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skärmtak i Torsby
Rivning av skärmtak,pumpar och cisterner.
Tillbyggnad av läktare i Torsby
Tillbyggnad med tak över fotbollsläktare.
Utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät, Likenäs-Amnerud fiber ek för
Avser byggnation och ägande av passivt och aktivt fibernät för Likenäs-Amnerud fiber ekonomisk förening.
Utbyggnad av bredbandsnät i Lekvattnet, Torsby
Avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet i Lekvattnet- Mårbacken fiberförening i Torsby kommun.
Ombyggnad av turistbyrå i Torsby
Avser ändrad användning från restaurang till turistbyrå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: