Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sunne

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 2

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.

Rivning av telestation i Sunne
Rivningslov rivning teknisk anläggning Lysviks-gullsby 3:1,Gettjärn 1:95,Ämterviks-by 2:4,Skarped 1:4,Uddheden 1:116.

Tillbyggnad av förråd i Sunne
Bygglov tillbyggnad övrigt.

Ombyggnad av skola i Sunne
Avser nytt ventilationsaggregat i Skola, Södra viken 1:9 .

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: