Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Storfors

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.
Ombyggnad av ventilation vid folkets hus i Storfors
Avser ombyggnad av ventilationen i Folkets hus i Storfors.
Ombyggnad av utställningshall i Storfors
Ändrad användning från magasin till utställningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: