Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Säffle

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Om- och tillbyggnad av skola i Säffle
Om- och tillbyggnad (235 kvm) av skolan, flytt av förskola in till skolan.

Ombyggnad av resecentrum, Säffle
Omfattar ombyggnation av resecentrum i Säffle. Total yta 9000kvm. Projektet omfattar i huvudsak med ytskikt, gatubelysning, utsmyckningar, rivningar och ändrad angöring för bussar m.m. Riskanalys: Ramböll Karlstad. Kontaktperson Per Holmquist.

Grundläggning av släntsäkring och stensättning vid Bro kyrka i Säffle
Avser grundläggning av stensättning samt släntsäkring vid Bro kyrka Säffle.

Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Svetsaren 19, tillbyggnad industribyggnad samt rivning av gammal byggnad.

Tillbyggnad av servering i Säffle
Tillbyggnad servering

Installation av bergvärme i fastighet i Säffle
Entreprenaden omfattar Installation av bergvärmeanläggning och anpassning till befintligt vattenburet värmesystem.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: