Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Säffle

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 14 km. Breddning av befintlig väg till 13 meter. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Om- och tillbyggnad av skola och förskola i Säffle
Om- och tillbyggnad av skolan, flytt av förskola in till skolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säffle
Apollo 2 och 3 avser balkongrenovering gällande 114 balkonger.
Renovering av Strömbron i Säffle
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2018.
Tillbyggnad av kontor i Säffle
Avser tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av förråd i Säffle
Fyknäs 1:18, ombyggnad förråd.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 16 - rivning garage.
Rivning av garage i Säffle
Hermes 17 - rivning garage.
Tillbyggnad av servering i Säffle
Härden 5, tillbyggnad inglasad uteservering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: