Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristinehamn

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens Nordöstra delar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn Syd
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Kristinehamn Syd.

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn
uPPAvser reparation av betongskador på sedimenteringsbassänger vid Fiskartorpets avloppsreningsverk.

Ombyggnad av ventilation vid förskola i Kristinehamn
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med tillhörande byggarbeten samt elarbeten i förskolan Djurgårdsparken.

Ombyggnad av lada intill museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av en lada intill museumet i Karlstad som kommer vara till för ett utställningslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: