Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristinehamn

Ombyggnad och upprustning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Ombyggnad av museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av museum till utställningslokal.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

VA-utredning Kristinehamns kommun

VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Uppskattad kostnad. Konsulten kommer ha option på Fas 2, komplett va-projektering och kostnadsberäkning. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn
Ombyggnad av industribyggnad till industrihotell.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning av restaurang till bostäder.

Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av ett mindre affärshus samt uppsättande av skylt.

Ombyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Avser en mindre användning av affärslokal till café, servering.

Ombyggnad av bryggeri i Kristinehamn
Ändrad användning av industrilokal till bryggeri. Den nya lokalen installeras av ett nytt bryggverk från Tyskland.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: