Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlstad

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.

Förlängning av mötesspår, Skåre
Projektet avser byte/flyttning av spårväxel, förlängning av befintligt ca 250 meter samt förlänging av gc-port under järnväg.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad

Spårbyte mellan Degerfors-Karlstad central

Spårbyte mellan Karlstad central-Kil

Integrerat brounderhåll i Värmlands län

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.

Trimningsåtgärder längs Värmlandsbanan

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.

Påbyggnad av 2 byggnader i Karlstad
Projektet omfattar att det är i kvarteret Björnen, som omges av Älvgatan, Järnvägsgatan och Drottninggatan, som Järnkilen vill göra åtgärderna. Det handlar om påbyggnader med ett våningsplan på två av byggnaderna som vätter in mot innergården.

Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.

Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med att bygga ut med 20–25 rum. Exakt hur många rum det handlar om är inte klart.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad

Ombyggnad av busstation i Karlstad
Avser rivning av café-del, ny planlösning och anpassning av installationer till nya planlösningen. Busstationen skall vara i drift under hela entreprenadtiden och utförandet kräver att entreprenaden delas upp i två etapper.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykel förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad
Tillbyggnad av hangar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning komersiell fastighet till bostäder.

Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad och ändring av yttre utseende på skola.

Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till samlingslokal.

Ombyggnad av gym i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till gym.

Ombyggnad av ventilationen i restaurang i Karlstad
Uppskattad kostnad.

Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Påbyggnad av vattentorn.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av, samt ändring av yttre utseende på industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.

Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för utbyte av två hissar hotell.

Rivning av skyddsrum i Karlstad
Omfattar rivning för avveckling av skyddsrum.

Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Avser tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till massageverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Rivning av pumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av pumphus.

Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.

Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank.

Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerskärmar Björby 1:17.

Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av lastkaj i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Tillbyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av sophus.

Tillbyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Omfattar uppfräschning av träningslokaler, främst duschutrymmen.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ombyggnad av affärs-/kontorshus.

Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Aver byte till en glas entré på industrihus.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus med ny entré.

Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för tillbyggnad av entré, hotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: