Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlstad

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad
Pengar har äskats. Byggstart tidigast 2018.

Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.

Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus
Tillbyggnad för ny barnakut vid Karlstads sjukhus, Hus 6. Byggstart och byggkostnad uppskattad.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad
(Malmtorget, Våxnäsparken, Tysta parken). Byggstart tidigast 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad Packhusgatan, Karlstad
Objektet omfattar ombyggnad av Packhusgatan med cirkulationsplats, busshållsplats, lokalgata, gc-vägar, gångbanor, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar samt omläggning av tele- och optoledningar. Packhusgatan ca 280 m, En stycken cirkulationsplats med utsmyckning En stycken busshållplats Lagergrens gata ca 40m Lokalväg ca 5m Gc-väg ca 300m Gångväg ca 320m Va-ledningar: Dagvatten ca 450m, spillvatten ca 250m, vatten ca 260m, dränering ca 490m Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar ca 225m och el, tele och opto ca 700m.

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad
Ombyggnad till familjecentral i gamla KMTI:s lokaler på Våxnäs industriområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Planer finns att vilja bygga ut med 20–25 rum. Exakt hur många rum det handlar om är inte klart, det är under diskussion.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av busstation i Karlstad
Avser rivning av café-del, ny planlösning och anpassning av installationer till nya planlösningen. Busstationen skall vara i drift under hela entreprenadtiden och utförandet kräver att entreprenaden delas upp i två etapper.

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avvaktar bygglov. Byggstart och kostnad oviss.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad
Projektet omfattar 6 nya hål. Byggstart, byggkostnad m.m. kan ej anges.

Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykel förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad
Tillbyggnad av hangar.

Ombyggnad av ventilationen i restaurang i Karlstad
Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Påbyggnad av vattentorn.

Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Stabiliserande åtgärder mot rasrisk vid Nors kyrka o. kyrkogård i Vålberg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 876 Tkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning komersiell fastighet till bostäder.

Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till samlingslokal.

Ombyggnad av gym i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till gym.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av, samt ändring av yttre utseende på industribyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad flerbostadshus och nybyggnad attefallshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.

Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.

Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för utbyte av två hissar hotell.

Rivning av skyddsrum i Karlstad
Omfattar rivning för avveckling av skyddsrum.

Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för sprängning.

Rivning av pumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av pumphus.

Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad/ändrad användning källarlokal till lägenhet, flerbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till massageverksamhet.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Omfattar uppfräschning av träningslokaler, främst duschutrymmen.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ombyggnad av affärs-/kontorshus.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus med ny entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: