Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hagfors

Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Ombyggnad av hängbro i Hagfors
Avser en hängbro av betong, stål och trä
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.
Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Avser tillbyggnad av affärshus på 2x10 m.
Tillbyggnad av lastkaj i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj vid kyrkhedens skola.
Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostadslägenhet.
Förnyelse/utbyte av lekplats i Ekshärad
Hagfors kommun avser att förnya/byta ut lekplatsen i korsningen Skolvägen – Grinnemovägen i Ekshärad. Objektet innefattar demontering/rivning av befintlig lekplats, utgrävning och bortforsling av befintliga massor, montering ny lekplats inkl. markarbeten.
Beläggning med betong på torget i Hagfors
Objektet avser beläggning med infärgad betong ca 2000 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: