Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Forshaga

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Tillbyggnad av affärshus i Forshaga
Avser tillbyggnad/ombyggnad affärslokaler, forshaga lärkan 5.

Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus, forshaga tulpanen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Stadsplanering i Karlstad
Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Upphandlingen innefattar konsultkategorin: Stadsplanering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: