Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Forshaga

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ombyggnad av affärslokaler till 6 st mindre lägenheter, 22-46 kvm per lägenhet.
Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.
Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.
Rivning av industrihus i Forshaga
Rivningslov rivning för del av industrilokal, forshaga östra dejefors 1:19,.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser en tillbyggnad av en undercentral i flerbostadshus i
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikbod, forshaga småris 1:5, Rivningslov rivning teknikbod, forshaga förby 1:84 Småris 1:5,Förby 1:84.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikhus + torn ska avvecklas, forshaga ulleruds-berg 1:66 Mölnbacka 1:11,Ulleruds-berg 1:66.
Rivning av telestation i Forshaga
Rivningslov rivning teknikskåp, forshaga norra butorp 1:5.
Tillbyggnad av silo i Forshaga
Bygglov för tillbyggnad med fastbränslesilo, Östra Dejefors 1:19.
Stadsplanering i Karlstad
Konsulttjänsterna avses att avropas i olika skeden från förstudier och förprojektering till utbyggnadsskedet och besiktning. Upphandlingen innefattar konsultkategorin: Stadsplanering.
Rivning av enbostadshus i Forshaga
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus, södra skived 1:218,.
Ombyggnad av kontor i Forshaga
Avser ändring av anordning för ventilation och ändring av byggnadens planlösning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: