Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Filipstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.

Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
De boenden som utreds för ombyggnad är: Älvkullens äldreboende, Åhrlundsgården i Nykroppa samt Höjden.

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av brandstation till ambulansverksamhet där projektet drivs i nära samarbete mellan Filipstads kommun, Landstinget i Värmland och Bergslagens Räddningstjänst.

Tillbyggnad av industrihus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kök i Filipstad
Bygglov ändrad användning från gymlokal till cateringkök.

Ombyggnad av kontor i Filipstad
Avser ändrad användning.

Tillbyggnad av förråd i Filipstad
Bygglov tillbyggnad affärslokaler (virkesförråd).

Rivning av fritidshus i Filipstad
Rivningsanmälan fritidshus.

Rivning av lager i Filipstad
Rivningslov rivning lagertält.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: