Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Arvika

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken i Arvika

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.

Ombyggnad av skolkök i Arvika

Ombyggnad av bro över Viksälven i Arvika

Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.

Om- och tillbyggnad av skolkök i Arvika
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges.

Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för förskola.

Ombyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för grundsärskola.

Ombyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadhus (förskola).

Tillbyggnad av affärshus i Arvika
Avser tillbyggnad av verkstad.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerfamiljshus.

Renovering av inloppspumpar vid avloppsreningsverk i Arvika
Avser renovering av befintliga inloppspumpar (snäckpumpar).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: