Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Årjäng

Rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng, Karlstad.

Tillbyggnad av industrihus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419- ansökan bygglov, tillbyggnad industri/ lagerbyggnad.

Ny trafikplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E18 i Töcksfors
Del 1 = arbeten på E18, avfartsramp och påfartsramp till och från handelsområdet samt tillhörande cirkulationsplats. Delvis ombyggnad av Älverudsvägen och parallell gc-väg, kommunala VA-ledningar och ny belysningsanläggning. De 2 = arbeten inom själva handelsområdet, Älverudsvägen och gc-väg inklusive en stödmur. VA-ledningar, brunnar och ny belysningsanläggning. Slutbesiktning senast 2017-05-15.

Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.

Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold

Ombyggnad till omklädningsrum i Årjäng
Avser ombyggnad av befintlig lokal till ett omklädningsrum för ca 100 personer.

Tillbyggnad av restaurang i Årjäng
Snarkil 1:119 (nordmarkens golfklubb) - ansökan bygglov, tillbyggnad av restaurang/klubbstuga.

Tillbyggnad av gym i Årjäng
Årjäng 4:143 (tingevi) - ansökan bygglov, tillbyggnad klubblokal med gym.

Tillbyggnad av servering i Årjäng
Årjäng 4:143 biet 9 - ansökan bygglov, uteservering (city pizzerian).

Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Åslanda 1:30 - ansökan bygglov, ändrad användning från kontor till övernattningsrum.

Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419 - ansökan bygglov 7 marklov ändring av marknivå.

Tillbyggnad av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:331 - ansökan bygglov, tillbyggnad industri- lagerbyggnad/ maskinrum för lagerautomat.

Ny bevattningsanläggnng vid Tingevi IP, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/flerårsplan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: