Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Årjäng

Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.
Ombyggnad för nya hemtjänstlokaler i Årjäng
Avser ombyggnad av nedervåningen på Solgården för att skapa nya lokaler för hemtjänsten. Även ombyggnad av ventilation.
Ny överbyggnad på huvudpumpstation i Töcksfors
Avser leverans och installation av överbyggnad till huvudpumpstation för avlopp.
Ombyggnad av pumpstationer i Årjäng
Avser nya återströmningsskydd till samtliga avloppspumpstationer med spolanordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Töcksmarks bön 1:146- ansökan bygglov, ombyggnad 9 lägenheter, samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från industri till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Ändrad användning från kontors lokaler till flerbostadshus i våning 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
ombyggnad från enbostadshus till flerbostadshus Styvern 15,Lönnen 8.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:296 - ansökan bygglov, asfaltering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Årjäng 4:143 - ansökan bygglov, upprustning och asfaltering av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skärmtak i Årjäng
Hällan 16 - ansökan bygglov, tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av nätstation i Årjäng
Dusserud 1:44 - ansökan bygglov, ombyggnation nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: