Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (3)
Filipstad (11)
Forshaga (6)
Grums (7)
Hagfors (7)
Hammarö (4)
Karlstad (80)
Kil (7)
Munkfors (5)
Storfors (1)
Sunne (9)
Säffle (13)
Torsby (28)
Årjäng (8)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Ombyggnad av ställverk i kil

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad

Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad

Åtgärdande av centrummiljö i Karlstad

Utbyggnad av senior/äldreboende i Sunne

Utbyte av reläskydd i till Karlstads centrala mottagningsstation, Karlstad

Renovering av simhall i Arvika

Skydd mot översvämningar vid Centralsjukhuset, Karlstad

Tillbyggnad av polishus i Karlstad

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1

Drift- och underhåll av vägbelysning i Värmlands län

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Ombyggnad av museum, etapp 2

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad

Ombyggnad av grupphus i Skoghall

Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort

Tillbyggnad av industrihus i Årjäng

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Ombyggnad av förskola i Svanskog

Ombyggnad och tillbyyggnad till HBV-hem i Karlstad

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus

Tillbyggnad av skola i Säffle

Ev. utbyggnad av allmänt VA till Busterud i Karlstad

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums

Ombyggnad av resecentrum, Säffle

Ombyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Säffle

Ny trafikplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E18 i Töcksfors

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad

Tillbyggnad av industrihus i Torsby

Tillbyggnad av kontor i Karlstad

Tillbyggnad av affärshus i Forshaga

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn

Ombyggnad av HVB hem i Årjäng

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad

Utbyggnad av förskola i Koppom

Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil

Utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad

Ombyggnad av kök i servcehus i Arvika

Eventuell ombyggnad av fastigheter, Gruvlyckan, Karlstad

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors

Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors

Tillbyggnad av sporthallen i Arvika

Ombyggnad av familjecenter i Grums

Ombyggnad av förskola i Karlstad

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn

Tillbyggnad med hotellrum i Grums

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.

Ombyggnad av museum i Kristinehamn

Utbyggnad av skola

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad

Tillbyggnad av industrihus i Kil

Tillbyggnad av förskola i Skoghall

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad

Ombyggnad till förskola i bostadsfastighet i Deje

Grundläggning av släntsäkring och stensättning vid Bro kyrka i Säffle

Ombyggnad av busstation i Karlstad

Ombyggnad av 30 kV ställverk, i Vik och Rosendal.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2

Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2

Utredning för ev ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad

Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad

Ombyggnad av reningsverk i Bograngen

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn

Rivning av flerbostadshus

Installation av bergvärme i fastighet i Säffle

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun

VA-utredning Kristinehamns kommun

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne

Fiberutbyggnad ( Stamnät) i Hagfors.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad

Ombyggnad till omklädningsrum i Årjäng

Iordningställande av Hagfors Centrum

Ombyggnad av centrifug vid avloppsreningsverket i Kil

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn

Ombyggnad av affärshus i Karlstad

Ombyggnad av förskola i Kristinehamn

Ombyggnad av idrottshall i Hagfors

Ombyggnad av industrihus i Karlstad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: