Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala

Totalrenovering av skola i Uppsala

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet

Renovering av kontorshus i Uppsala

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala

Renovering av skola i Uppsala

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1

Renovering eller nybyggnad av förskola i Uppsala

Om- & tillbyggnad av förskola i Uppsala

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Byte av rökgaskylare i Uppsala

Hyresgästanpassning av handelshus i Uppsala

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala

Nybyggnad av förskola i Uppsala

Nytt avgasningstorn vid Kungsängsverket i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Tillbyggnad av en ny förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala

Om- och tillbyggnad av förskola i Bälinge

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala

Renovering av grundskola i Uppsala

Ombyggnad till friskola i Uppsala

Ombyggnad av restauranger i Uppsala

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala

Ombyggnad av parkeringshus i Uppsala

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Tillbyggnad av industrihus på Librobäck, Uppsala

Ombyggnad av pumpstation i Uppsala

Installation av smågodstransportör till Akademiska sjukhuset, Uppsala

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Uppsala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala

Installation av ny värmeväxlare i avfallsanläggning, Uppsala

Upprustning av park i Uppsala

Rivning av kontor i Uppsala

Renovering av förskola och skolkök i Uppsala

Ombyggnad av torg i Uppsala

Hyresgästanpassnig till folktandvården i Uppsala

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala

Ombyggnad av torg i Ulleråker, Uppsala

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala

Renovering eller nybyggnad av Körbro vid Oxdjupsleden

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala

Tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Ombyggnad av Sockenstugan i Rasbo, Etapp 1

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala

Ombyggnad av församlingsgård i Bälinge

Ombyggnad av kontor i Uppsala

Ombyggnad av aktivitetscenter i Uppsala

Ombyggnad av affärshus i Uppsala

Ombyggnad av affärshus i Uppsala kommun

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala kommun

Ombyggnad av dagcenter i Uppsala

Ombyggnad av förskola i Uppsala

Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala

Ombyggnad av pizzeria i Uppsala

Ombyggnad av omklädningsrum i Uppsala

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Ändrad användning samt fasadändring på kontor i Uppsala

Tillbyggnad av kontor i Uppsala

Tillbyggnad av idrottshall i Uppsala

Tillbyggnad av transformatorstation i Uppsala

Tillbyggnad av motorstadion i Uppsala

Rivning av enbostadshus i Uppsala

Rivning av befintlig byggnad, Uppsala

Tillbyggnad av enbostadshus i Uppsala

Ombyggnad av restaurang i Uppsala

Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala

Ombyggnad av industrihus i Uppsala

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uppsala

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala

Ombyggnad av cafeteria i Uppsala

Tillbyggnad av kontor på Husbyborg, Uppsala

Förnyelse och ombyggnad av belysningsanläggningar i område Västra, Uppsala

Ombyggnad av skola i Uppsala

Rivning av transportöranläggning, Vattenfall i Uppsala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: