Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tierp

Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Utveckling av stationsområdet i Tierp
Utveckling av stationsområdet i Tierp.

Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212

Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110

Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.

Renovering av mur, vaktstuga mm, Örbyhus Slott

Ombyggnad av vandrarhem i Tierp
Ändrad användning från kontor till vandrarhem.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Ändring av vattenverk, tillbyggnad.

Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.

Rivning av ladugård i Tierp
Rivning av ladugård med pannrum.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.

Rivning av garage i Tierp
Rivning av garage.

Ombyggnad av pendlingsparkeringar i Tierp
Avser iordningställande av östra och västra pendlingsparkeringen i Tierp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: