Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tierp

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Månkarbo
4-5 lgh.

Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.

Ombyggnad av personallokal i Tierp
Ombyggnad av personalutrymmen samt omklädningsrum.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Ombyggnad av automatstation i Tierp
Ändring av obemannad drivmedelanläggning.

Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.

Installation av ny renstvättpress vid reningsverk i Lövstabruk
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: