Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tierp

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall.

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.

Renovering av mur, vaktstuga mm, Örbyhus Slott

Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.

Ombyggnad av församlingshus i Tierp
Avser nyinstallation av ventilation i församlingshem.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Avser trafiksäkerhet Kyrbyn/Torg.

Rivning av garage i Tierp
Rivning av garage.

Tillbyggnad av vårdhem i Tierp
Ändring av hvb, tillbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Tierp
Avser mindre ändring av industribyggnad, tillbyggnad, uppsättning av skylt/ljusanordning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: