Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tierp

Ombyggnad till kulturcentrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall. Projektet är delat in i 2 faser. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp
Avser ombyggnad av Arvidsbo Vattenverk för avhärdning av dricksvatten. Entreprenad omfattar maskiner och maskininstallationer samt el och styrarbeten.
Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.
Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tierp
Ändrad användning från kontor till ca 20st lägenheter.
Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.
Ny rökgaskondenseringsanläggning samt stoftreningsutrustning vid fjärrvärmeverk i Tierp
Avser komplettering av befintlig 4 MW fliseldad panna med rökgaskondensering och stoftreningsutrustning för att dels öka energieffektiviteten och dels uppfylla kommande utsläppsvillkor.
Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.
Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212
Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110
Renovering av lekplatser i Tierp
Havet, pyramiden, sagoparken och safariparken är namnen på fyra nya temalekplatser.
Ombyggnad av dagvattenanläggning i Tierp
Dagvattenanläggningen i gatan längs Rådhusallén, på sträckan mellan Torggatan och Gripenbergsvägen. Arbetet pausas mellan vecka 28-32.
Rivning av industrihus i Tierp
Rivning av industribyggnad, marklov för uppfyllning.
Rivning av ladugård i Tierp
Rivning av ladugård med pannrum.
Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Avser att lyfta och bygga ut taket i befintligt vattenverk.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Tierp
Ändring av pumpstation och refug, utökning av pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Tierp
Ändrad användning från del av cykelrum till styrelserum och kontor.
Ombyggnad av pendlingsparkeringar i Tierp
Avser iordningställande av östra och västra pendlingsparkeringen i Tierp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: