Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Inredning av vind till lägenheter i Österbybruk
Objektet avser nybyggnad av sex nya lägenheter på befintlig vind vid Stråkvägen 1, Österbybruk. Övriga åtgärder som skall utföras är bl.a. byte av lägenhetsdörrar på befintliga lägenheter, renovering av trapphus samt åtgärder för att klara låga energikrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Nya bergvärmeanläggningar i Östhammar
Avser byte av bergvärmeanläggningar och ventilationsaggregat vid fastigheterna på Edsvägen 14 och Kanikebolsgatan 9 i Östhammar. Bägge fastigheterna är gruppbostäder med 5 lgh och en del allmänna utrymmen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Anmälan om ändring av byggnad (planlösning).
Ombyggnad av kursgård i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (kursgård dagtid till kursgård med övernattning).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av kvarn i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av gamla kvarnen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan gällande installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Rivning av enbostadshus i Östhammar
Rivningslov för rivning av bostadshus.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Flytt av receptionen på Socialtjänsten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: