Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östhammar

Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.
Byte av storköksutrustning mm på skola i Östhammar
Avser renovering av ytskikt samt byte av storköksutrustning i Kristinelundskolans storkök.
Tillbyggnad av butik i Öregrund
Avser tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Tillbyggnad av verkstad i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av hus 0.35 (servicehall).
Tillbyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Gimo 10:1,Björnäs 9:25.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Östhammar
Bygglov för utökning med 10 båtplatser vid befintlig brygga.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från osttillverkning till livsmedelshantering).
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Rivning av förråd i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av förskola (rivning befintligt förråd).
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Ombyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för fasadändring och ändrad användning (förråd till butik).
Rivning av enbostadshus i Östhammar
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av servering i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av campinganläggning med inglasad serveringslokal.
Rivning av silo i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinutrustning, silos och ballastfickor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: