Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Östhammar

Tillbyggnad av kärnkraftverk i Forsmark, Östhammar
Systemet för oberoende härdkylning ska vara infört senast 2020.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund
Ca 30 lgh, omklädningsrum för personalen, nya p-platser, omb för ett större och mer handikappanpassat kök.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alunda
Avser tillbyggnation av tre förskoleavdelningar och ett tillagningskök, samt renovering av två avdelningar på förskolan Alma i Alunda. Förskoleverksamhet med totalt fem avdelningar, personalutrymmen, storkök med tillhörande personalutrymmen, två fläktrum i markplan samt teknikutrymmen.
Renovering av förskola
Avser renovering av Skutans förskola samt invändig rivning.
Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.
Nya bergvärmeanläggningar i Östhammar
Avser byte av bergvärmeanläggningar och ventilationsaggregat vid fastigheterna på Edsvägen 14 och Kanikebolsgatan 9 i Östhammar. Bägge fastigheterna är gruppbostäder med 5 lgh och en del allmänna utrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Gräsö med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.
Rivning av skola i Östhammar
Rivningslov för rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till gym, fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av servicebyggnad i Östhammar
Bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring (solpaneler, fönster och trädäck) av servicehus, Bygglov för fasadändring (nya fönster) och invändig ombyggnad (ändring väggar) Öregrund 8:1,Gammelbyn 1:70.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Tillbyggnad av bastu i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bastubyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från fiskebod till soppkök samt uppsättande av skylt och bygglov för landgång.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Flytt av receptionen på Socialtjänsten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: