Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Heby

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av bostadshus till 10 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.

Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.

Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för schaktning av massor för framtida utökning av timmerplan Västerlövsta Prästgård 1:11,1:29.

Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av hembygdsgård i Heby
Bygglov för flytt av en fäboladugård till hembygdsgården.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: