Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Heby

Stambyte mm i flerbostadshus i Heby
Stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 130 lägenheter i 5 st fastigheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Östervåla
Tillbyggnad Hus A3: En tillbyggnad till Hus A1 görs med 6 st klassrum, grupprum, lärararbetsrum, grupprum, kapprum, wc, fläktrum på vind mm. Solceller hus A1 och hus B Solceller installeras på tak hus A1 och B. (Option) Om och tillbyggnad hus B: Om- och tillbyggnad av matsal med ett nytt fläktrum på vind. Befintliga fläktaggregat och kylmaskiner byts ut. Ombyggnad i kök med nya kyl- och frysrum, förändad planlösning för wc/dusch, städ, förråd samt tillbyggnad av en ny miljöstation vid lastkaj som ersätter befintlig kylt soprum. Flytt av utedel KA4 för Blastchiller. Ny wc-grupp vid pentry i den administrativa delen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Avser ändrad användning av industrifastighet till 13 st bostäder.
Tillbyggnad av brandstation i Heby
Mindre tillbyggnad av omklädningsrum mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fasadändring ombyggnad till 6 lägenheter.
Ombyggnad av sophus i Heby
Bygglov ombyggnad av sopstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: