Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Heby

Om-ny eller tillbyggnad av äldrebostäder i södra Heby
Ca 60 lägenheter behövs i södra kommundelen i Heby. Ev byggs eller rivs Tegelbacken om. Oklart om man bygger nytt eller bygger om/till befintlig fastighet.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 1
Avser första etappen av stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 2 mfl
Avser stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.
Tillbyggnad av brandstation i Heby
Bygglov för tillbyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av skola i Heby
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad rad-, par-, kedjehus.
Tillbyggnad av reningsverk i Heby
Bygglov tillbyggnad reningsverk.
Tillbyggnad av enbostadhus i Heby
Förhandsbesked tillbyggnad källare.
Ombyggnad av markanläggning i Heby
Marklov för ändring av marknivån.
Rivning av transformatorstation i Heby
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Heby
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Heby
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på del av parhus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Heby
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av garage i Heby
Bygglov tillbyggnad garage för att få ett soprum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: