Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Enköping

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.
Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Förhandsbesked ändrad användning industrilokal till bostad.
Tillbyggnad av lager i Enköping
Bygglov tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Enköping
Bygglov tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av fritidshus i Enköping
Rivningslov fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Enköping
Rivningslov rivning av nätstation hagalund.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan lokalanpassning industribyggnad.
Rivning av ladugård i Enköping
Anmälan rivning av ladugård.
Rivning av transformatorstation i Enköping
Anmälan rivning transstation.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Ombyggnad av pumpstation i Enköping
Bygglov ombyggnad pumphus.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov, ändrad användning till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: