Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Älvkarleby

Ombyggnad för produktion av fluffmassa i Skutskär
Avser invändig ombyggnation av Skutskärs industri för ökad hantering av fluffmassa.

Om- och tillbyggnad av kök vid skola i Älvkarleby
Avser om- och tillbyggnad av kök, ombyggnad av delar av matsal samt tillbyggnad av fläktrum.

Ombyggnad av VA-ledningar i Älvkarleby, etapp 2
Arbetet omfattar förläggning av ca 270 m VAD-ledning vid Gårdskär, Älvkarleby.

Ombyggnad av bro över Dalälven vid Älvkarleby kraftverk
Älvkarleby kraftverk 3-1-1. Utbyte brofogar, tätskikt samt beläggning. Rustning av befintligt räcke mm.

Byte av ispist i vid idrottsplats i Skutskär
I projektet ingår bl a markarbeten för ny ispist samt byte av ispist.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: