Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (8)
Håbo (6)
Knivsta (5)
Tierp (21)
Uppsala (98)
Östhammar (16)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Ombyggnad av fabrikslokaler på Boländerna, Uppsala

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala

Totalrenovering av skola i Uppsala

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet

Investering för minskade svavelutsläpp i Skutskär

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping

Renovering av kontorshus i Uppsala

Ombyggnad av bostäder, nybyggnad av förskola mm Enköping

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala

Renovering av skola i Uppsala

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1

Renovering eller nybyggnad av förskola i Uppsala

Om- & tillbyggnad av förskola i Uppsala

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Byte av rökgaskylare i Uppsala

Tillbyggnad av skola i Bålsta

Renovering av badhus och idrottshall i Gimo

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Öregrund

Hyresgästanpassning av handelshus i Uppsala

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala

Nybyggnad av förskola i Uppsala

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp

Tillbyggnad av en ny förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala

Rivning av kraftledning Henriksdal-Beckomberga

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp

Om- och tillbyggnad av förskola i Bälinge

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala

Tillbyggnad av industrihus i Bålsta

Renovering av grundskola i Uppsala

Ombyggnad till friskola i Uppsala

Ombyggnad av restauranger i Uppsala

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala

Ombyggnad av parkeringshus i Uppsala

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2

Ombyggnad till förskola i Alunda

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 2 & 3

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping

Renovering av servicebyggnad i Östhammar

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Ombyggnad av pumpstation i Uppsala

Tillbyggnad av industrihus på Librobäck, Uppsala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Installation av smågodstransportör till Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ny avhärdning i vattenverk i Tierp

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Uppsala

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala

Exploatering för bostäder i Enköping

Tillbyggnad av kloster i Alsike

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby

Installation av ny värmeväxlare i avfallsanläggning, Uppsala

Upprustning av park i Uppsala

Rivning av kontor i Uppsala

Renovering av förskola och skolkök i Uppsala

Ombyggnad av torg i Uppsala

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala

Hyresgästanpassnig till folktandvården i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala

Utveckling av stationsområdet i Tierp

Ombyggnad av järnväg vid lastplatsen i Enköping

Om och tillbyggnad av S:t Olofs kapell i Enköping

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala

Renovering av konstgräsplan i Alsike

Renovering eller nybyggnad av Körbro vid Oxdjupsleden

Ombyggnad av torg i Ulleråker, Uppsala

Ombyggnad av Sockenstugan i Rasbo, Etapp 1

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala

Renovering av förskola i Bålsta

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala

Tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping

Ombyggnad av affärshus i Uppsala

Byte av ispist i vid idrottsplats i Skutskär

Ombyggnad av kontor i Uppsala

Ombyggnad av församlingsgård i Bälinge

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Ombyggnad av aktivitetscenter i Uppsala

Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Månkarbo

Reparation av bro över Siggebobäcken i Tierp

Ombyggnad av skola i Östhammar

Ombyggnad av restaurang i Tierp

Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala

Ombyggnad av vårdhem i Bålsta

Ombyggnad av vårdhem i Tierp

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: