Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vaxholm

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.

Tillbyggnad av tennishall i Vaxön
Ur investeringsbudget 2017-2019. Avser tillbyggnad av ytterligare en tennisbana i anslutning till befintlig tennisbana. Tillbyggd yta är ca 587 kvm och befintlig ombyggd yta är ca 800 kvm.

Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal till gym i idrotshall på Vaxholm
På den centrala idrotsplattsen i Vaxholm bygger Vaxholms stad ny skolidrottshall, omklädningsrum och café, projnr 287849. Ovanpå cafédelen byggs en lokal om ca 350 kvm som är möjlig att inreda för verksamhet. Lokalen är i dagsläget planerad som oinredd med enbart isolerade ytterväggar och tak. Lokalen planeras ha ett eger ventilationsaggregat med kyla. Det finns alltså möjlighet att den blivande hyresgästen kan påverka planlösningen för sin verksamhet. Planerad verksamheten ska ha naturlig anknytning till skolidrottshallen och idrottsföreningars verksamhet på plats.

Rivning av reningsverk i Vaxholm
Rivning av reningsverk (grönviken).

Ombyggnad av industrihus i Vaxholm
Tillbyggnad och ansökan om planerat bygglov för ändrad användning av byggnad 167 (ostmakeri).

Ombyggnad av kanslihus i Vaxholm
Ändrad användning av kanslihuset (byggnad 1).

Rivning av garage i Vaxholm
Rivning av garage.

Ombyggnad till lägenheter i Vaxholm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: