Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Djurhamn
Boendet ska utökas med 16 platser.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Gamla Skärgårdsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Befintlig stödmur (ca 50meter) för GC-väg norr om Villa Strandvik ska ersättas med ny.
Ombyggnad till lägenheter i Hemmesta
Utredningar pågår, finns planer på ombyggnad till kategoribostäder eller ungdomsbostäder. Omfattning oklar. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan ändrad användning (hotell till fritidslägenheter), bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av garage till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för naturvårdshuggning.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov Hemmesta 27:1,27:2.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov förändrad användning av skola till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av brygga samt installation av eldstad i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser inglasning av veranda till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: