Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmdö

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13

Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen

Tillbyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
4 st. omklädningsrum med wc och duschrum och en allmän rwc.

Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja

Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad telegrafholmens avloppsreningsverk.

Rivning av flyktingförläggning i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan ombyggnad nätstation.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan rivning av fritidshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad enbostadshus samt marklov.

Tillbyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad komplementbyggnad (garage).

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande (flytt) av nätstation, inom samma område.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus, del av befintlig byggnad rivs och ersätts att ny tillbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig flytbrygga.

Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av bussväderskydd vid busshållplats, hpl41340.

Ombyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Bygglov för ändrad användning av förråd till gästhus inkl. fasadändring.

Ombyggnad av spolhall i Gustavsberg

Reparation av kantbalkar på bro över Farstasundet
0,6 km so V. Ekedal. Bro 2-1032-1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: