Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind
Ombyggnad av särskiltboende i Gustavsberg
Boendet ska utökas med 40 platser.
Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Gamla Skärgårdsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Befintlig stödmur (ca 50meter) för GC-väg norr om Villa Strandvik ska ersättas med ny.
Ombyggnad till lägenheter i Hemmesta
Utredningar pågår, finns planer på ombyggnad till kategoribostäder eller ungdomsbostäder. Omfattning oklar. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan ändrad användning (hotell till fritidslägenheter), bygglov för uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov förändrad användning av skola till bostad.
Rivning av förråd i Gustavsberg
Ansökan bygglov rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ersättande av befintlig nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: