Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmdö

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Utbyggnad av kyrkogård vid Värmdö kyrka

Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13

Ombyggnad av väg, rondell, busshållplats m.m. i Värmdö
Objektet är beläget på Skärgårdsvägen mellan Fenix väg och Afrodites väg i Mölnvik, Värmdö kommun. Objektet avser i huvudsak framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättringar på Skärgårdsvägen vid handelsplats Mölnvik, Värmdö kommun. Befintlig väg breddas så att busstrafik stannar i egen bussficka. Refuger och cirkulationsplatser justeras i läge och storlek. Dagvattenbrunnar justeras och kompletteras. Vägbelysning förstärks.

Ombyggnad av fd förskola till lägenheter i Djurö, Värmdö kommun

Tillbyggnad av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Gustavsberg
4 st. omklädningsrum med wc och duschrum och en allmän rwc.

Ombyggnad till skogsväg på Värmdö
Avser anläggning av skogsväg, ca 1,7 km.

Ombyggnad av församlingshem på Ingarö
Byggs om till "vandrarhem", ca 30 personer skall kunna övernatta här.

Rivning av skolbyggnad på Värmdö
Rivning av äldre skolbyggnad.

Rivning av skola i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för delvis rivning av viks skola.

Rivning av flyktingförläggning i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan ombyggnad nätstation.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan rivning av fritidshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad enbostadshus samt marklov.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för fritidshus och komplementbyggnader.

Ombyggnad av nätstation i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande (flytt) av nätstation, inom samma område.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus, del av befintlig byggnad rivs och ersätts att ny tillbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utbyggnad av befintlig flytbrygga.

Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av bussväderskydd vid busshållplats, hpl41340.

Ombyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Bygglov för ändrad användning av förråd till gästhus inkl. fasadändring.

Ombyggnad av värmesystem på äldreboende i Gustavsberg
Ombyggnad av värmesystem för frånluftsvattenpump på Slottsovalen vård-och omsorgsboende

Ombyggnad av spolhall i Gustavsberg

Tillbyggnad av konferensbyggnad, fjärden Grisslingen Värmdö

Reparation av kantbalkar på bro över Farstasundet
0,6 km so V. Ekedal. Bro 2-1032-1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: