Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vallentuna

Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.
Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.
Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.
Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för flerbostadshus.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Ombyggnad av ishall i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av hela entresolen.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för justering av slänt.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för markförstärkning.
Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av en hiss flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: