Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vallentuna

Tillbyggnad av matsal i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad använding av kontorslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av - ridskoleverksamhet till daglig verksamhet enligt lss.
Ombyggnad av byggvaruhus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av butikslokal för Byggmax byggvaruhandel.
Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för anpassning av tomtmark.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Ombyggnad av vårdbostad i Vallentuna
Anmälan om ändring av byggnads brandskydd för gemensamhetsboende.
Ombyggnad av belysningsmast i Vallentuna
Ansökan om bygglov för flytt av tre belysningsmaster.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av 17 balkonger.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal/bostad samt ändrad användning av lagerlokaler.
Tillgänglighetsanpassning av stigar i naturreservat i Stockholms län
Entreprenaden omfattar anläggning av tillgänglighetsanpassade grusstigar mm i naturreservaten Angarnsjöängen och Sandemar. Anbud lämnas per entreprenad. Anbud kan lämnas för en eller för båda entreprenaderna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: