Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vallentuna

Tillbyggnad av verksamheter i Vallentuna

Ombyggnad av väg och nybyggnad av va-ledningar i Kårsta
Ny gångbana längs Bergsjövägen, ny belysning, asfaltering mm.

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna

Byte av matta på konstgräsplan i Vallentuna

Installation av elektroniskt nyckelsystem , Elverket Vallentuna Elnät AB
Entreprenaden omfattar ca 2 000 cylindrar för montage i dörrar och hänglås i elverkets anläggningar, samt ca 50 nycklar.

Ombyggnad av församlingshem i Vallentuna
Installation / väsentlig ändring av ventilation i församlingslokaler.

Tillbyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.

Sluttäckning norra deponin Löts avfallsanläggning Vallentuna
Vid SÖRAB:s avfallsanläggning Löt ska deponin för icke-farligt avfall sluttäckas. Hela deponin omfattar 15,5 ha och är indelad i 7 etapper. Den del som nu ska sluttäckas är etapperna IFA1:1 och IFA1:2 på totalt 3,76 ha. Upphandlingen avser utläggning av tätskikt, dränskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt.

Rivning av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för justering av slänt.

Ombyggnad av markanläggning i Vallentuna
Ansökan om marklov för markförstärkning.

Rivning av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för befintlig byggnad.

Tillbyggnad av idrottsplats i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskinrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Anmälan om installation / väsentlig ändring av en hiss flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: