Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vallentuna

Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning industrilokaler.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av lager i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal/bostad samt ändrad användning av lagerlokaler.
Ombyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändring av kontorslokaler till skolverksamhet - tidsbegränsat lov tom 2021-06-30, Ansökan om bygglov för ändring av kontorslokaler till undervisningsverksamhet - tidsbegränsat lov tom 2022-06-30 Vallentuna-mörby 1:118,1:103.
Rivning av avloppsreningsverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för avloppsreningsverk.
Rivning av vattentorn i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattentorn.
Rivning av vattenverk i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för vattenverk.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig och ändrad användning av industrilokaler.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad av enbostadshus Bällsta 2:1287,2:200.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bullerplank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av 17 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Tillbyggnad av skola i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola tillfälligt lov tom 2022-12-31.
Tillgänglighetsanpassning av stigar i naturreservat i Stockholms län
Entreprenaden omfattar anläggning av tillgänglighetsanpassade grusstigar mm i naturreservaten Angarnsjöängen och Sandemar. Anbud lämnas per entreprenad. Anbud kan lämnas för en eller för båda entreprenaderna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: