Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Upplands Väsby

Förstärkning av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT.
Ombyggnad av radhus i Upplands Väsby
Ändrad användning och ombyggnad flerbostadshus, föreningslokaler till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ombyggnad av tvättstuga till 3 st lägenheter.
Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.
Tillbyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Tillbyggnad industri/lagerbyggnad. Solceller.
Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändrad användning samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning, tillbyggnad och fasadändring flerbostadshus.
Rivning av förråd i Upplands Väsby
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Upplands Väsby
Ändrad användning från hantverkslokal till butik/showroom samt fasadändring.
Ombyggnad av frisersalong i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till frisör.
Tillbyggnad av bilverkstad i Upplands Väsby
Fasadändring av bilserviceanläggning samt tillbyggnad genom entréportal.
Ombyggnad av renhållningsverk i Upplands Väsby
Fasadändring och ombyggnad samt skyltlov.
Uppförande av hallbyggnad över uteisbana i Upplands Väsby
Avser uppförande av enklare hallbyggnad typ tälthall över isbana på Vilunda IP.
Rivning av allaktivitetshus i Upplands Väsby
Rivning av byggnader samt klättervägg och ramper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: