Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Upplands Väsby

Om- och tillbyggnad av skola i Upplands Väsby

Förstärkning av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT.

Ombyggnad av Husarvägen i Upplands Väsby
Ny gestaltning av Husarvägen vid Vilundaparken.

Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby

Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Avser finplanering

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad till kontorslandskap i 2 våningar á 600 kvm. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av konstgräsplan i Upplands Väsby
Byte av granulat.

Ny gc-bana längs Stockholmsvägen i Upplands Väsby
Ca 500 m lång sträcka.

Utbyte av konstgrässystem i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun avser att upphandla konstgräsplaner. Upphandlingen avser ej Bollstanäs Idrottsplats 2.

Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.

Rivning av skola i Upplands Väsby
Rivning av skolbyggnad (3 st huskroppar).

Rivning av klubbhus i Upplands Väsby
Rivning av tennisklubbens klubbhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby kommun
Ombyggnad av flerbostadshus, förändring av ventilation.

Restaurering av park i Upplands Väsby

Tillbyggnad av ställverk i Upplands Väsby
Nybyggnad av ljudhus inom ställverk.

Ombyggnad av bensinstation i Upplands Väsby
Ombyggnad av servicestation samt rivning av förråd.

Ombyggnad av garage i Upplands Väsby
Renovering av bärande konstruktioner på garage.

Rivning av förråd i Upplands Väsby
Rivning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till kontor samt bostad.

Renovering av kyrkogårdsmurar vid Eds kyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: