Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Upplands Väsby

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad till kontorslandskap i 2 våningar á 600 kvm. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av konstgräsplan i Upplands Väsby
Byte av granulat.

Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.

Utbyte av konstgrässystem i Upplands Väsby

Omlokalisering av kontorsytor mm, Upplands Väsby
Anpassning av kontorslokaler.

Ny gc-bana längs Stockholmsvägen i Upplands Väsby
Ca 500 m lång sträcka.

Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.

Restaurering av park i Upplands Väsby

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby kommun
Ombyggnad av flerbostadshus, förändring av ventilation.

Rivning av skola i Upplands Väsby
Rivning av skolbyggnad (3 st huskroppar).

Ombyggnad av kontor i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till kontor samt bostad.

Ombyggnad av bensinstation i Upplands Väsby
Ombyggnad av servicestation samt rivning av förråd.

Ombyggnad av garage i Upplands Väsby
Renovering av bärande konstruktioner på garage.

Tillbyggnad av pumpstation i Upplands Väsby
Tillbyggnad av pumpstation för fjärrvärme.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Upplands Väsby
Utökning av parkeringsytor, markhöjning samt nybyggnad av stödmur.

Ombyggnad av restaurang i Upplands Väsby
Ändrad användning från butikslokal till restaurang.

Ombyggnad av butik i Upplands Väsby
Ändrad användning från hantverkslokal till butik/showroom samt fasadändring.

Tillbyggnad av ställverk i Upplands Väsby
Nybyggnad av ljudhus inom ställverk.

Uppförande av hallbyggnad över uteisbana i Upplands Väsby
Avser uppförande av enklare hallbyggnad typ tälthall över isbana på Vilunda IP.

Rivning av klubbhus i Upplands Väsby
Rivning av tennisklubbens klubbhus.

Renovering av kyrkogårdsmurar vid Eds kyrka

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: