Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands Väsby

Ombyggnad av Mälarvägen i Upplands Väsby
Ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern. Husarvägen.
Om- och tillbyggnad av skola i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Förstärkning av Älvsundavägen i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT.
Ombyggnad av friluftsmuseum i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell.
Ombyggnad av bibliotek i Upplands Väsby
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ombyggnad av tvättstuga till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av GC-väg i Upplands Väsby
Ombyggnation GC-väg Optimusvägen.
Reparation av bro 5 och 38 i Upplands Väsby kommun
Entreprenaden omfattar reparation av 2st vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar). Bro 5 & 38. Broarna är fritt upplagda och utförda i armerad betong. Broarna är elementbyggda, byggda på plats av prefabricerade betongelement.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning till hotellverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Upplands Väsby
Tillbyggnad av bef tälthall.
Tillbyggnad av bilverkstad i Upplands Väsby
Fasadändring av bilserviceanläggning samt tillbyggnad genom entréportal.
Ombyggnad av renhållningsverk i Upplands Väsby
Fasadändring och ombyggnad samt skyltlov.
Rivning av allaktivitetshus i Upplands Väsby
Rivning av byggnader samt klättervägg och ramper.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: