Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Upplands-Bro

Utbyggnad av förskola i Kungsängen

Ombyggnad samt nytt luftbehandlingssystem i kontor, Kungsängen

Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser renovering av balkonger.

Upprustning vid Sätrabäckens promenadstråk i Bro
Avser grönytor, entréer, parker, stränder, båtramper och ridstigar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser ombyggnad av lägenhet efter brand på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.

Tillbyggnad av brygga i Kungsängen
Bygglov för förlängning av brygga på fastigheten ekeby 2:3, ringuddsslingan 7.

Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av bostadshus på fastigheten sylta 1:5, högnäsvägen 6.

Ombyggnad av lager, magasin i Kungsängen
Tillbyggnation av lastkajer till lager.

Tillbyggnad av restaurang i Kungsängen

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: