Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Upplands-Bro

Tillbyggnad av förskola i Bro
2 avdelningar, 40 platser.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Avser ombyggnad av lägenhet efter brand på fastigheten bro-råby 3:90, råbystigen 11-15.
Finplanering av vägar i Kockbacka, Bro
Avser finplanering av Buxbomsvägen, Drivhusslingan, Växthusvägen, Jordlottsvägen, Torparvägen, Backstugevägen, Skeppartorpsvägen, Vedhuggarvägen och Dagsverkarvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten kungsängens kyrkby 2:106, knektvägen 1.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad på fastigheten viby 19:24, mätarvägen 25.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av industri på fastigheten örnäs 1:14, mätarvägen 16.
Ombyggnad av samlingslokal och gym i Kungsängen
Ombyggnad av fd banklokal till gym på fastigheten kungsängens kyrkby 2:14, östervägen 2.
Rivning av transformatorstation i Kungsängen
Rivningslov för rivning av transformatorstation på fastigheten leran 1:5, ålbrunnavägen.
Ombyggnad av ladugård i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av ladugårdsbyggnad på fastigheten bro-önsta 2:11, bro-önsta smedbacken 1.
Rivning av barack i Kungsängen
Anmälan för rivning av byggbod på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Rivning av förråd i Kungsängen
Anmälan för rivning av byggbod på fastigheten bro-skällsta 1:22, skällstavägen 8.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för ändrad planlösning på fastigheten viby 19:97, mätarvägen 7. Avser uppsättning av vägg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: