Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tyresö

Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende.

Tillbyggnad av kontor i Tyresö
Tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad till matlagningskök i skola i Trollbäcken, Tyresö

Rivning av skola i Fornudden, etapp 2
Resterande del av skolan ska rivas.

Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.

Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.

Om- och tillbyggnad av skola i Tyresö
Projektet avser om- och tillbyggnad av köksavdelningen samt ombyggnad i matsalen. Denna generalentreprenad omfattar utförande av mark-, byggnads-, rör-, kökskyl-, ventilations-, styr- samt elarbeten.

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov till och med 2017-10-31 för tillbyggnad av skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: