Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tyresö

Breddning av väg i Tyresö
Avser ny gc-tunnel, breddning av väg och ombyggnad av rondell.
Ombyggnad av va-ledning och gata i Brevik, etapp 10
Utbyggnad av gata och valedningar för att fritidsbebyggelse ska bli till permanentboende. Objektet avser ombyggnad av ca 3,3 km vägar med nyanläggning av va-ledningar, vägbelysning, kabelgravsarbeten för el och tele.
Upprustning av park i Tyresö
Upprustningen av parken delas in i fyra delprojekt: Fornlämningsområdet, Södra Parkrummet, Centrala Parkrummet och Norra Parkrummet.
Rivning av skola i Fornudden, etapp 1
Delar av skolan ska rivas.
Ombyggnad av industrihus i Tyresö
Ändrad användning av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lägenhet i Tyresö
Ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av mur i Tyresö
Ombyggnad av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: