Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tyresö

Breddning av väg i Tyresö

Ombyggnad av flerbostadshus i Tyresö
Förskola som byggs om till 6 st lägenheter. Nya ytskikt, installationer badrum, kök krävs. Även rivning av hiss.

Förlängning av gata i norra Tyresö centrum, Etapp 1

Ombyggnad av bilhall i Tyresö
Inredning av ytterligare lokal, ombyggnad samt ändrad användning.

Till och ombyggnad av stall i Fårdala, Tyresö
Tillbyggnad av stall ännu oklart hur stort. Flytta foderdelen från loftet. Förlänga stallet, boxar istället för spiltor.

Ombyggnad av samlingslokal i Tyresö

Renovering av friidrottsbanor i Trollbäcken
Anläggningen skall utökas från 4 banor (utom en långsida som har 6 banor) runt om till 6 banor runt om, anläggningen skall även riktas upp i höjdled med lättfyllning då hela arbetsplatsen är byggd på mycket dålig mark. Arbetena genomförs som utförandeentreprenad, i entreprenaden ingår syntetisk beläggning för friidrott som totalentreprenad.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tillbyggnad av skolkök.

Renovering av stenmurar vid Tyresö slott
Avser renovering av stenmurar i Slottsparken vid Tyresö slott.

Ombyggnad av restaurang i Tyresö
Ändrad användning från banklokal till restaurang samt utvändig ändring.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Tyresö
Ändrad användning från enbostadshus till hvb hem, utvändig ändring samt väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av markanläggning i Tyresö
Schaktning och siktsprägning vid breviksvägen 115-117.

Tillbyggnad av skola i Tyresö
Tidsbegränsat bygglov till och med 2017-10-31 för tillbyggnad av skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: