Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Täby

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.
Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.
Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.
Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.
Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).
Ombyggnad av industrihus i Täby
Installation/ändring av ventilationsanordning i industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Tillbyggnada enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förråd och toalettbyggnad.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förrådshus.
Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.
Rivning av telestation i Täby
Rivning av teknikbyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad, rivning och utvändig ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Täby
Rivningslov för rivning av industrilokal/industribyggnad.
Breddning av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 440 meter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: