Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Täby

Renovering av sportcentrum i Täby

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Ombyggad av gamla kommunhuset i Västra Rolags-Näsby, Täby

Ombyggnad av torg i Tibble
Ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad byggstart och kostnad.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Rivning av trädgårdsanläggning/växthus i Täby

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2400 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2490 meter.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad. Byggstart planeras för 2017, byggkostnad uppskattad.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1320 meter.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1040 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 1380 meter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.

Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivning av stationsbyggnad/restaurang.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Ombyggnad av järnvägsstation i Täby
Bygglov för uppförande av hisschakt, maskinrum samt marklov för anslutningsväg (visinge station).

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion enbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, från frisörsalong till kontorsverksamhet (tom 2022-01-31).

Marknadsundersökning digitala trygghetslarm, Täby
Täby Kommun ska upphandla digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster. Som ett led i detta genomför kommunen en inledande marknadsundersökning i syfte att erhålla information från marknaden om erbjudna tjänster och produkter.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till café.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Rivning av stall i Täby
Rivningslov för rivning av stallbyggnader.

Ombyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av del av byggnad från bostadshus till familjedaghem.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokal till träningslokal.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till gymverksamhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från enbostadshus till hvb-hem (tom 2018-01-01).

Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från industriändamål till utbildning/gymnasieskola.

Ny belysning vid gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 680 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 440 meter.

Ny belysning vid gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 300 meter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: