Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall.
Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Täby
Renovering av spillvattenledningar längs Granitvägen, Sippvägen, Rospiggsvägen, Röhällsvägen och Flyghamnsvägen i Viggbyholm.
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Reparation av brygga i Viggbyholm, Täby
Objektet avser reparation av brygga i Viggbyholm vid Catalina torget.
Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd installation av ventilationsanordning i handelslokal (näsby slott).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av plank i Täby
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd kontorslokal/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Installation av kolgrill i restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för anläggning av tryckbank.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning industrilokal/industribyggnad.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändring i bärande konstruktion kontorslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler (tom 2027-10-31).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till bostad (tom 2019-10-06).
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till träningslokal.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: