Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Täby

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.
Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Installation/ändring av ventilationsanordning i industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal inom industrifastighet till bostadshotell, 6 st lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov för rivning av två bostadshus, verkstad, tre komplementbyggnader och växthus.
Rivning av förråd i Täby
Rivning av förråd och toalettbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Tillbyggnada enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till daglig verksamhet (tom 2027-05-07).
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, till daglig verksamhet (tom 2022-05-07).
Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av pumpstation i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av teknikbyggnad (pumpstation).
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad, rivning och utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).
Rivning av industrihus i Täby
Rivningslov för rivning av industrilokal/industribyggnad.
Rivning av veterinärstation i Täby
Rivningslov för rivning av veterinärklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: