Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.
Påbyggnad av hotell i Roslags-Näsby
Påbyggnad av befintligt hotell med 2 nya våningar, ca 2000 kvm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Täby
Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov och marklov för utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad samt ombyggnad industrilokal.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen.
Ombyggnad av skola i Täby kyrkby
Avser ombyggnad av klassrum, hemkunskap samt slöjdsal.
Rivning av skolbyggnader i Täby
Avser rivning av byggnaderna Gula Paviljongen och Rostock.
Reparation av brygga i Viggbyholm, Täby
Objektet avser reparation av brygga i Viggbyholm vid Catalina torget.
Rivning av skola i Täby
Rivning av skolbyggnader, kaserner samt hallbyggnader.
Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler (tom 2027-10-31).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från kontor till bostad (tom 2019-10-06).
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till träningslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd kontorslokal/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av gatukök i Täby
Bygglov för tillbyggnad av gatukök.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av plank i Täby
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Installation av kolgrill i restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov schaktning industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov markuppfyllnad.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: