Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Täby

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Rivning av trädgårdsanläggning/växthus i Täby

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Ramavtal avseende digitala trygghetslarm, Täby
Möjlighet till förlängning

Målning av stålbro i Täby
Avser målning in och utvändigt av stålbro över väg och järnväg vid Stora Marknadsvägen.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till bostad.

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokal/kontorsbyggnad, tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad Sotaren 1.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Installation/byte av befintliga hissar (14st).

Rivning av skola i Täby
Rivningslov för rivning av skola.

Ombyggnad av restaurang i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från sportanläggning till kontor, restaurang och verkstad/butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av del av byggnad från bostadshus till familjedaghem.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till gymverksamhet.

Rivning av förråd i Täby
Rivning av förrådshus.

Rivning av affärshus i Täby
Rivning av handelsbyggnad.

Rivning av telestation i Täby
Rivning av teknikbyggnad.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Ombyggnad av kursgård i Täby
Bygglov för ändrad användning från industri/kontor till kursverksamhet och hunddagis.

Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av klubbhus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall (klubbhus).

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från lokal till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov, rivningslov för rivning av undercentral.

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Breddning av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 440 meter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: