Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt undersöka möjligheten till nyproduktion på gården.
Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov- och anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten , stambyte, tilläggsisolering av fasad, nya fönster, balkongrenovering, ny ventilation, ny tvättstuga, inbyggnad av piskbalkong.
Ombyggnad av vind till bostäder samt stambyte i Sundbyberg
Ombyggnad av vind till ca 4-5 lägenheter. Stambytet omfattar ca 30 st lgh.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten med ca 850 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och förberedande arbeten inom kvarter k2 inför kommande byggnation av flerbostadshus, Löfströms Allé 1-7, Esplanaden 1-3. Fortsättning på: 1349597
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Upprustning av gata, belysning plantering mm.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind till inredning av 6 st lägenheter.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av del av kv. orgeln 7 med 3 nya kontorsplan samt utbyggnad av befintlig plan 11.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från bostäder till hotellverksamhet.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Ombyggnad av vindsyta till lägenheter. Bostadsrättsägarna kommer själva handla upp entreprenörer för arbetet.
Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: