Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundbyberg

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Totalrenovering av flerbostadhus i Sundbyberg

Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg

Ombyggnad till hyresrätter, Sundbyberg
Elverket från förra sekelskiftet bevaras och här kommer ett antal hyresbostäder att byggas.

Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
En påbyggnad av 1-3 våningar med totalt 13 nya hyreslägenheter planeras. Byggs vid korsningen Sturegatan 27/Stationsgatan 4.

Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Gång- och cykelbanan utmed Kavallerivägen grävs upp med avsikt att lägga el, fiber, vatten och avlopp, dels ska den breddas.

Ombyggnad till flerbostadshus i Duvbo, Sundbyberg
Avser ombyggnad av flerbostadshus för 8st befintliga lägenheter samt nybyggnad av 4 st nya. Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod och container.

Om- och tillbyggnad för förskola, kontor och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Avser ombyggnad av lokal till förskola, kontor och vårdlokal.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad och inredning av kallvind till 6st lägenheter.

Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.

Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.

Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från gamla prästgården till bostäder.

Ombyggnad av trapphus i Sundbyberg
Pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.

Gårdsupprustning mm vid äldreboende i Rissne
Omfattar gårdsupprustning av Solskiftet beläget Rissne med rivning av ytskikt, befintlig utrustning samt buskar och träd. Detta ska ersättas med nya, upprustade ytskikt, utrustning samt växter.

Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
KAPELLET 8, Brunnsgatan 3, Bygglov för ändrad användning till lägenhetshotell samt fasadändring.

Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st. attefalls lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov För Ändrad Användning Från Allmänt ändamål till kontorsverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till lägenhet.

Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktningsarbeten och rivningslov för rivningsarbeten. Tidsbegränsat bygglov för byggbodar. Freden Större 11.

Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för ändrad användning från kontorsutrymme till övernattningslägenhet.

Upprustning av park i Ör, Sundbyberg
Planer för upprustning/utveckling av Malins park.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: