Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundbyberg

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Ombyggnad till stadsgata i Rissne, Sundbyberg
Ombyggnad av Rissneleden mellan Gesällvägen och Bergshöjden. Omläggning av ledningar, trädalléer, kantstensparkeringar, gc-vägar mm.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Sundbyberg
Omfattar huvudsakligen byte av konstgräs och pad på befintlig konstgräsplan.
Stationär sopsugsanläggning i Rissne
Objektet avser installation av inkast och rörsystem på kvartersmark, för anslutning till ett befintligt stationärt sopsugssystem i kv Solskiftet i Rissne.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av vind till 4 st lägenheter.
Serviceavtal för avloppspumpstationer i Sundbyberg
Avser serviceavtal för Sundbybergs stads avloppspumpstationer samt beredskap. Stationerna som avses är: Rissne 3 st, Ör 3st, Milot 2st, Generalen 2st, Milstensvägen 2st, Gåsörtsvägen 2st, Studvägen 2st, Brotorp 2st samt Fröjärden. Serviceavtalet innevär att staden kan beställa årliga servicebesök av leverantören där följande arbete ska utföras: -Mätning av strömförbrukning, induktans, isolation, innan pumparna inspekteras. -Kontroll av elkabel och kabelgenomföring -Kontroll av statorhus och oljehus (Oljans kondition). -Kontroll av pumphjul, slitring och tätningar. -Kontroll av elautomatik. -Kontroll och rengöring av nivåautomatik. -Funktionsprovning av pump och utrustning. -Kontroll av back- och avstängningsventiler i tryckledning. -Funktionsprov av larm. -Utbyte av förslitningsdelar, i samråd med beställaren
Ombyggnad av trapphus i Sundbyberg
Pålning och gjutning av nya fundament för renovering av trappa.
Gårdsupprustning mm vid äldreboende i Rissne
Omfattar gårdsupprustning av Solskiftet beläget Rissne med rivning av ytskikt, befintlig utrustning samt buskar och träd. Detta ska ersättas med nya, upprustade ytskikt, utrustning samt växter.
Tillbyggnad av butik i Sundbyberg
Förfrågan om bygglov för tillbyggnad av butiksbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Sundbyberg
KAPELLET 8, Brunnsgatan 3, Bygglov för ändrad användning till lägenhetshotell samt fasadändring.
Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Mindre fasadändring och ändrad användning från garage till butik.
Ombyggnad av busshållplats i Sundbyberg
Bygglov för flytt av befintlig busskur till ny placering.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
SPRÄNGAREN 7, Ekensbergsvägen 128, samt del av Sundbyberg 2:17. Marklov för förberedande arbete.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Tidsbegränsat bygglov för verksamhetsförändring från kontor till skolverksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: