Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 583 st.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.
Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg.
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB
Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.
På/tillbyggnad av studentlägenheter på Gärdet, Stockholm
Påbyggnad med 2-3 våningar. Totalt ca 450 lägenheter.
Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.
Ombyggnad till bostäder och handel i Kista
Fastigheten ska konverteras till ca 750 bostäder samt ca 10000 m2 handel och service.
Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till 345 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.
Renovering och påbyggnad av flerbostadshus i Vårberg
Ca 360 lgh berörs i renovering samt påbyggnad (total 396 lgh). Projektet genomförs i 3 huvuddelar med vardera 2 etapper. Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.
Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.
Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.
Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.
Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.
Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera.
Ombyggnad av kabelnät samt nätstationer på Stora Essingen, Stockholm
Avser ombyggnad av mellanspännings-, lågspännings- och kontrollkabelnät samt ca 10 nätstationer, av typ O74, O77 och O80, på Stora Essingen. Schaktsträckan ca 14 km där ca 10 km 11 kV och 30 km 0,4 kV kabel ska bytas ut. Utförande i fält är planerat till perioden 2018-2020.
Om- och tillbyggnad av fördelningsstationer och ställverk i Hässelby villastad
Avser om- och tillbyggnad av Fs Hässelby-Villastad och 11 kV ställverk med tillhörande kontrollanläggning som skall bytas ut. Förnyelse av nätstationen (NS) i samma byggnad ingår i entreprenaden.
Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).
Ombyggnad av affärshus i Östermalm
Ändrad användning av kontor till handel, ändring av fasad.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggn av kontorshus & påbyggnad m bostäder på Liljeholmen
Rivning av 3 våningar kontor. Påbyggnad med 3 våningar bostäder samt tillbyggnad 3 våningar kontor.
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av gymnastiksal i Rågsved
Utbyggnad av flygel med reception, elevhälsa, grupprum och 2 hemvister (ca 1500 kvm) samt nybyggnad av gymnastiksal (ca 400 kvm).
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen
Påbyggnad i höjd av teater.
BEST-arbeten på järnväg mellan Tomteboda-Haga södra
5 växlar, 1,5 km järnvägsspår.
Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.
Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.
Totalupprustning av flerbostadshus på Södermalm
Ändrad användning från lokal till bostäder, nya balkonger och uteplatser.
Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västertorp
Ändrad användning från 5 lokaler till 13 lägenheter med tillhörande uteplats. bygglovsbefriad komplementbyggnad, cykel- och soprum. Totalt ca 55 lgh.
Ombyggnad av Lidingövägen och nya VA-ledningar i Stockholm
Ca 2500 meter nya VA-ledningar, ombyggnad av Lidingövägen mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen (ca 1400 meter lång sträcka).
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Ombyggnad av 30 st lägenheter till 21 st samt tillbyggnad av 20 st lägenheter. Nybyggnad av miljöstuga.
Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.
Utbyte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden
Avser utbyte av 14 st övergångskonstruktioner och 4 st pendellager. Frehällsbron, Essingebron, Gröndalsviadukten, Gröndalsbron och Blommenbergsviadukten.
Utbyte av övergångskonstruktioner på bro vid Essingeleden
Avser utbyte av lager och 8 st övergångskonstruktioner.
Reinvestering av VDS-skyltar längs Södra Länken, etapp 2 och 3
Leverans och montage av 77 omställningsbara lokaliseringsmärken (VDS).
Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Öst
Byte av 12 967 st betingslipers inom underhållsområde Öst. Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län.
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Påbyggnad av flerbostadshus, nytt trapphus med förbindelsegång.
Renovering av dykdalber samt kajer på Skeppsholmen, Stockholm
Projektet som helhet syftar till att säkerställa: - Stabiliteten på kajerna och markytorna innanför - Säker förtöjning vid pollarna och dykdalberna - Att kajerna kan användas som promenadstråk för allmänheten - Lång livslängd och lägre underhållskostnad med bevarade historiska värden.
Ombyggnad av kontor i Globenområdet
Plan 5, trapphus A, B och C (''CBA5''). I entreprenaden ingår även ombyggnad av omklädningsrum på plan 2 samt ytskiktsrenovering av förråd på plan 1.
Påbyggnad av kontor på Östermalm, Stockholm
Planområdet omfattar fastigheten Stettin 8, Tegeluddsvägen 88- 94 och fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65.
Ombyggnad av hotell i Södermalm
Ändrad användning av vårdlokal och kontor på plan 4 och 5 till hotellrum, nya wc/duschar, yttre ändringar. Ca 35 st hotellrum.
Ombyggnad av affärshus i Skärholmen
Fasadändring hus r och s, ändrad användning från garage till centrum, hus r.
Ombyggnad av butik i Stockholm
Projektet avser ombyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av torgyta och väg på Kungsholmen
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fridhemsplan. Torget framför butikerna norr om Drottningsholmsvägen ska få en större yta samt ny beläggning och nya träd. Arbetet omfattar borttagning av stor mittrefug, nyförläggning av kablar, kanstensarbeten, platt- och stenbeläggning, mindre VA-arbeten, trädplanering i skelettjord.
Ombyggnad av gata mm i Beckomberga
Locum avser att tillsammans med Stockholms stad och Stockholm vatten bygga om Follingbogatan. I projektet ingår arbeten som: ombyggnad av gata, planteringar, park, dammanläggning, belysning, ombyggnad parkering, pumpstation dagvatten, serviser vatten, avlopp och dagvatten, VA, dagvattenmagasin, pumpstation dagvatten.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Pre- och post-OP på plan 2 och 4, administration och omklädning på plan 3, omklädningsrum på plan 2.
Ombyggnad av förskola i Gröndal
Ombyggnad av förskola, ändrad planlösning, yttre ändringar.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Södra hammarbyhamnen
På-/tillbyggnad samt ändrad användning av del av byggnad, kontor till bostäder.
Ombyggnad av studentlägenhet i Hässelby strand
Förhandsbesked ombyggnad industrilokaler till ca 20 studentlägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: