Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholm

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 490 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.
Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB. Byggentreprenad (DE 482): Lindqvist Bygg AB Trappor och räcken (DE 330): ESjOT Stanislaw Janowski S.K.
Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Berörd yta 17 400 m2. Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.
Utveckling av centralstationen i Stockholm
Avser utveckling och förtätning av centralstationsområdet i Stockholm.
Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till 345 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.
Ombyggnad till bostäder i Ulvsunda
ca 700 smålägenheter
BEST-arbeten för Projekt Mälarbanan
BEST, tillfällig och permanentanläggning hela sträckan 4+600 till 11+000.
Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Omfattar prefabricerade portalelement (för nödutrymningsvägar) i huvudtunnlar samt i ramptunnlar längs E4 Förbifart Stockholm.
Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.
Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.
Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.
Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.
Ombyggnad till flerbostadshus i Bagarmossen
Eventuellt även påbyggnad.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av fördelningsstationer och ställverk i Hässelby villastad
Avser om- och tillbyggnad av Fs Hässelby-Villastad och 11 kV ställverk med tillhörande kontrollanläggning som skall bytas ut. Förnyelse av nätstationen (NS) i samma byggnad ingår i entreprenaden.
Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.
Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).
Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Älvsjö-Laxå
Byte av repeterbaliser och nya blockposter.
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera.
Stationsåtgärder vid Stockholms central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen.
Ombyggnad av affärshus i Östermalm
Ändrad användning av kontor till handel, ändring av fasad.
BEST-arbeten på järnväg mellan Tomteboda-Haga södra
5 växlar, 1,5 km järnvägsspår.
Om och tillbyggnad till avgångshall på Bromma flygplats
Aver ombyggnation av Stockholm-Bromma flygplats avgångshall.
Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår restaurangen, köket och lobbyn.
Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.
Totalupprustning av flerbostadshus på Södermalm
Ändrad användning från lokal till bostäder, nya balkonger och uteplatser.
Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.
Ombyggnad av Lidingövägen och nya VA-ledningar i Stockholm
Ca 2500 meter nya VA-ledningar, ombyggnad av Lidingövägen mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen (ca 1400 meter lång sträcka).
Rasering av 220 kV-ledning mellan Bredäng-Solberga
Avser rasering av KL24S3-4 friledning 220 kV. Raseringen omfattar en sträcka på ca 3,7 km med 21 stolpar som ska raseras.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Bagarmossen
Ombyggnad av 30 st lägenheter till 21 st samt tillbyggnad av 20 st lägenheter. Nybyggnad av miljöstuga.
Tillbyggnad av hotell i Midsommarkransen
Tillbyggnad/påbyggnad av hotell med en våning samt loft.
Ny lösning för cykeltrafik i Bällsta
Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen på en sträcka av ca 500m.
Ombyggnad av kontor i Globenområdet
Plan 5, trapphus A, B och C (''CBA5''). I entreprenaden ingår även ombyggnad av omklädningsrum på plan 2 samt ytskiktsrenovering av förråd på plan 1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässelby strand
Påbyggnad av flerbostadshus, nytt trapphus med förbindelsegång.
Reinvestering av VDS-skyltar längs Södra Länken, etapp 2 och 3
Leverans och montage av 77 omställningsbara lokaliseringsmärken (VDS).
Förnyelse av del av Tenstaledningen, etapp 2
Syftet med projektet är att förnya bef. fyrkantskulverten samt att dimensionera upp fjärrvärmeledningen från DN 600 till en ny modern plastkulvert DN 800 samt att säkerställa framtida värmeutbyte mellan Hässelby –Brista.
Ombyggnad av hotell i Södermalm
Ändrad användning av vårdlokal och kontor på plan 4 och 5 till hotellrum, nya wc/duschar, yttre ändringar. Ca 35 st hotellrum.
Ombyggnad till musikhus i Vasastaden
Avser ombyggnad av f.d. vårdbyggnad (hus 04) till musikhus med musikrum och konsertsal m m. Ca 800-1000 m2. Ny hiss, nytt skärmtak vid entré.
Ombyggnad av torgyta och väg på Kungsholmen
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fridhemsplan. Torget framför butikerna norr om Drottningsholmsvägen ska få en större yta samt ny beläggning och nya träd. Arbetet omfattar borttagning av stor mittrefug, nyförläggning av kablar, kanstensarbeten, platt- och stenbeläggning, mindre VA-arbeten, trädplanering i skelettjord.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Pre- och post-OP på plan 2 och 4, administration och omklädning på plan 3, omklädningsrum på plan 2.
Ombyggnad av sjukhus samt nybyggnad av ambulanshall i Stockholm
Ombyggnad av plan 1 som blir en del av den nya akuten, ombyggnad av plan 0 hudmottagningen samt plan 1 urologmottagningen.
Tillbyggnad av verkstad och spår i Liljeholmen
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av svarvhall.
Ombyggnad av studentlägenhet i Hässelby strand
Förhandsbesked ombyggnad industrilokaler till ca 20 studentlägenheter.
Om- och tillbyggnad av hus A, Hässelby gymnasium
Entreprenaden indelas i följande etapper, Etapp 1: alla invändiga ombyggnadsarbeten exkl. nytt fläktrum och förråd, samt till-byggnader till tätt hus. Etapp 2: övriga arbeten. Bruttoarea tillbyggnad ca 270 kvm Bruttoarea ombyggnad ca 500 kvm Omläggning av tak över matsals-flygeln ca 390 kvm
Sprängning av berg och muddring under vatten vid Strömkajen, Stockholm
Entreprenaden omfattar: - Sprängning under vatten - Bergschakt under vatten - Muddring - Borttransportering av uppmuddrade massor
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Hägerstalund
Ombyggnad och renovering av ställverk för 11 kV och 33 kV, samt nytt ställverksrum ovanpå befintlig byggnad. Samt installation av nya transformatorer i stationen.
Ombyggnad av butiker och tillbyggnad av nytt fläktrum i Johanneshov
Yttre ändring, tillbyggnad av nytt fläktrum, mellan hus 3 och 4.
Ombyggnad av kontor i Ulvsunda industriomr
Ombyggnad av industribyggnader, ändrad användning från butik/lager till kontor, kallager till butik och utvändig renovering.
Ny ispist till ishall i Spånga
Ny Ispist till Spånga IP
Byte av ställverk på Högdalenverket, Stockholm
Högspänningsställverk A10 kraftmatar stora delar av Högdalenverkets gemensamma system. Ställverket är från 1987 och har uppnått sin tekniska livslängd. A10 har en äldre typ av reläskydd, vakuumbrytare, som också ska ersättas. Även stationskontroll RTU10 ska bytas samt nollpunktstranformator, NT, från 1969. Ställverket ska också förses med nödmanövrering med sladdvinda.
Hyresgästanpassning av kontor på Norra djurgården
Höjning av trapphus för utrymningsväg, hus 50:04.
Ombyggnad av vind i Södermalm
Inredning av vind till bostäder, yttre ändringar.
Lokalanpassning av kontorslokaler i Johanneshov, Stockholm
Upphandlingen avser lokalanpassning av befintliga kontorslokaler för Bostadsförmedlingen. Kontorslokalerna är belägna inom fastigheten kv. Sandhagen 10, Palmfelt Center, på plan 4, trapphus B och C (”CB4”), plan 2 (”C2”) och plan 1 (”B1”). Lokalernas bruttoarea är för -plan 3, ca 1 860 kvm -plan 2, ca 138 kvm -plan 1, ca 40 kvm
Renovering av flerbostadshus i Johanneshov, Stockholm
Yttre ändring, fasad lagas och avfärgas, sockel tilläggsisolerad, nya fönster, nya entrépartier, nyläggning av bandtäckt plåt på tak samt invändig renovering.
Rivning av bussdepåer mm på Södermalm
Även spontningsarbeten ingår i projektet.
Renovering av skola på Skärholmen
Gulklassat objekt. Invändig rivning.
Ombyggnad av TP Bromma i Stockholm
Ellevio ska bygga om tryckpunktsstation (Tp) Bromma i södra Stockholm inför kommande förstärkningsåtgärder i matningsområdet. Stationen är uppförd 1980 och består av 3 st 110/33 kV inomhusplacerade transformatorer, 2 st 75 MVA och 1 st 50 MVA, ett 33 kV ställverk byggt i två plan, och matas via 3 st inkommande 110 kV ”fack”. I arbete med utbyte av 33 kV ställverk till nytt i kapslat, gasisolerat utförande ingår även demontage och omhändertagande av befintligt 33 kV ställverk med tillhörande kontroll- och reläutrustning, ny ls-försörjning, ny kontroll- och reläutrustning, omläggning av utgående 33 kV kablage, nya 33 kV kablar till transformatorerna samt erforderliga ändringsarbeten i byggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stora essingen
Ändrad användning från förskoleverksamhet till boende, 9 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södra hammarbyhamnen
Ändrad användning till bostäder med bostadskomplement.
Ombyggnad till förskola i Långbro
Ersätter förskolan Baltazar. Befinliga annexbyggnaden till Långbrodalsskolan. 3 avdelningar samt ett mottagningskök.
Verksamhetsanpassning för BUV på Frescati, Stockholm
Avser rivning inför verksamhetsanpassning av lokaler. Entreprenaden omfattar lättrivning inkl. rivning av befintliga installationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: