Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Solna

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Ombyggnad till skola och lss-boende, Kammenhuset vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.
Ombyggnad av gata, va-ledning och markanläggning i Solna
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas.
Grundförstärkning av mark i Solna
Avser grundförstärkning av allmän platsmark inom detaljplanen för kv Startboxen. Kv. Startboxen ligger mellan Galoppvägen, Enköpingsvägen och Vallgatan.
Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Solna
Posten 1, terminalvägen 2-16 tidsbegränsad åtgärd, lokal för konstskola.
Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Uppdraget är placerat i Solna och/eller Luleå. Kontraktet gäller tom 2018-04-30 med ev förlängning 12 + 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.
Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Kontraktet gäller tom 2019-04-30 med ev förlängning 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: