Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Solna

Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda-Huvudsta
Projektet omfattar utbyggnad till 4 spår.

Ombyggnad av Thoraxavdelning på sjukhus i Solna
N-kvarteret. När man flyttat thoraxavdelningen till Nya Karolinska så byggs de gamla lokalerna om.

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

Nybyggnad till skola och lss-boende vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende.

Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.

Ombyggnad av laboratorielokaler på Karolinska sjukhuset i Solna, etapp 3-4
Avser ombyggnad av laboratorielokaler i by L2 plan 0 ca 1800 kvm. Omfattar även en option för byggnad L7, ca 1160 kvm.

Ombyggnad av serverrum på Karolinska sjukhusområdet i Solna
Denna upphandling avser att genom en totalentreprenad 1. Iordningställa nytt serverrum i plan U 2 med halvledande plastmatta, 2 rader med 3 st rack för servrar, 2 st kylare för servrar/rad á c:a 15 kW vardera matade från byggnadens kylsystem, 2 st kylare á c:a 15 kW vardera matade med stadsvatten som reservkylning, brandsläckningssystem med gas, erforderliga elarbeten. 2. Ändra och iordningställa befintligt serverrum för backupservrar med halvledande plastmatta, 3 st rack för servrar, 1 st kylare á c:a 15 kW för servrar/rack matad från byggnadens kylsystem, 1 st kylare á c:a 15 kW matad med stadsvatten som reservkylning, ändring av befintligt brandsläckningssystem med gas, erforderliga elarbeten.

Ombyggnad av Q-kvarteret på Astrid Lidgrens barnsjukhus i Solna
Avser ny när-aktut.

Ombyggnad till lägenheter, förråd mm i Solna
Avser ombyggnad till fyra nya lägenheter, förråd samt samlingslokal.

Ombyggnad av entré i Huvudsta, Solna

Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Balladen 1, ekensbergsvägen 97 ändrad användning, lokal till två lägenheter, ändring fasad.

Ombyggnad av laboratorium i Solna
2016:946 - ugnen 7, industrivägen 1, källvägen 2 ändrad användning - kontor till laboratorium, ventilation på tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Ombyggnad av vind i Solna
Kastanjen 1, förrådsgatan 5 ombyggnad av vind till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Ombyggnad av förskola i Solna
Myran 3, fläderstigen 2 tidsbegränsad åtgärd, ändrad användning, gruppboende till förskola.

Rivning av skorsten i Solna
Tomteboda 1, fogdevreten 8 rivning av skorsten.

Ombyggnad av lägenhet i Solna
Vasen 6, råsundavägen 72 ändrad användning av flerbostadshus, lokal till bostad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Nyboda 1, nybodagatan 10-12 installation av rökkanal i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Solna
Ombyggnad av kontor till förskola.

Tillbyggnad av barack i Solna
Haga 4:18, nki eugeniavägen tidsbegränsad åtgärd - utbyggnad av bodetablering.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Kontraktet gäller tom 2019-04-30 med ev förlängning 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Uppdraget är placerat i Solna och/eller Luleå. Kontraktet gäller tom 2018-04-30 med ev förlängning 12 + 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av bärande konstruktion, öppning av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: