Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Ca 12 lgh i 1 och 2 våningar.
Ombyggnad av sjukhus i Solna
Avser ombyggnad av Q kvarteret, totalt ca 1765 m² fördelat på 23 st områden med ett antal numreringar per område, fördelat på 6st olika plan. Projektet kommer att utföras i 2 st etapper under pågående verksamhet.
Ombyggnad till skola och lss-boende, Kammenhuset vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende. Miljöcertifierat enligt BREEAM In Use.
Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Andra etappen av Solnavägen byggs när tunnelbanans utbyggnad för Gul linje är färdigställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 1
Första etappen är från korsningen med Tomtebodavägen i norr och söderut, halvvägs in mot kommungräns mot Stockholm.
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ombyggnad av utbildningslokal i Solna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus till utbildningslokal på ca 3500 kvm.
Ombyggnad av källarvåning i Solna etapp 2
Ombyggnad av källarvåning med bl.a nytt laddningsrum, tvättstuga, omklädning samt nytt fläktrum med aggregat.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ny ventilation på fasad samt innergård, Bygglov för ändrad planlösning av kontorshus - hyresgästanpassning, nya installationer, nya ytskikt Smeden 1.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning, kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd, ändrad planlösning, hyresgästanpassning - kontorshus.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Ombyggnad av skärmtak i Solna
Tidsbegränsat bygglov för flytt av väderskydd med reklamvitrin.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för anläggande av ramp för cykel- och gångbana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: