Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Solna

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

Renovering av förskola i Solna

Ombyggnad till skola och lss-boende, Kammenhuset vid Råsunda, Solna
Planer för ombyggnad av Kammen till skola, förskola och LSS-boende.

Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.

Ombyggnad av gata, va-ledning och markanläggning i Solna
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas.

Ombyggnad av Q-kvarteret på Astrid Lidgrens barnsjukhus i Solna
Avser ny när-aktut.

Ombyggnad till lägenheter, förråd mm i Solna
Avser ombyggnad till fyra nya lägenheter, förråd samt samlingslokal.

Ombyggnad av entré i Huvudsta, Solna

Tillbyggnad av hotell i Solna

Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Ombyggnad av skola i Solna
Posten 1, terminalvägen 2-16 tidsbegränsad åtgärd, lokal för konstskola.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Uppdraget är placerat i Solna och/eller Luleå. Kontraktet gäller tom 2018-04-30 med ev förlängning 12 + 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Kontraktet gäller tom 2019-04-30 med ev förlängning 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av bärande konstruktion, öppning av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: