Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Solna

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Reparation stållåda.

Reparation av bro vid Essingeleden i Tomteboda
Invändig reparation, livavstyningar.

Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och laboratorieverksamhet. Framtida användning är fortfarande kontor men med en högre andel laboratorier vilket även inkluderar elektronmikroskop. Projektet omfattar ombyggnad om ca 500 m2 respektive en tillbyggnad om drygt 1000 m2 (BTA).

Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag laboratorieverksamhet, med djurlokaler och kontor. Framtida användning är fortsatt djurlokaler och laboratorieverksamhet. Projektet avser preliminärt ca 2800 m2 BTA.

Nytt manöversystem i Solna

Ombyggnad av serverrum på Karolinska sjukhusområdet i Solna
Denna upphandling avser att genom en totalentreprenad 1. Iordningställa nytt serverrum i plan U 2 med halvledande plastmatta, 2 rader med 3 st rack för servrar, 2 st kylare för servrar/rad á c:a 15 kW vardera matade från byggnadens kylsystem, 2 st kylare á c:a 15 kW vardera matade med stadsvatten som reservkylning, brandsläckningssystem med gas, erforderliga elarbeten. 2. Ändra och iordningställa befintligt serverrum för backupservrar med halvledande plastmatta, 3 st rack för servrar, 1 st kylare á c:a 15 kW för servrar/rack matad från byggnadens kylsystem, 1 st kylare á c:a 15 kW matad med stadsvatten som reservkylning, ändring av befintligt brandsläckningssystem med gas, erforderliga elarbeten.

Ombyggnad av Q-kvarteret på Astrid Lidgrens barnsjukhus i Solna
Avser ny när-aktut.

Ombyggnad till lägenheter, förråd mm i Solna
Avser ombyggnad till fyra nya lägenheter, förråd samt samlingslokal.

Ombyggnad av entré i Huvudsta, Solna

Systemspecialist för Projekt ERTMS
Avtalstid tom 2018-04-30 med möjlighet till förlängning 6+6 månader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Balladen 1, ekensbergsvägen 97 ändrad användning, lokal till två lägenheter, ändring fasad.

Ombyggnad av laboratorium i Solna
2016:946 - ugnen 7, industrivägen 1, källvägen 2 ändrad användning - kontor till laboratorium, ventilation på tak.

Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.

Ombyggnad av skola i Solna
Posten 1, terminalvägen 2-16 tidsbegränsad åtgärd, lokal för konstskola.

Ombyggnad av lägenhet i Solna
Vasen 6, råsundavägen 72 ändrad användning av flerbostadshus, lokal till bostad.

Rivning av skorsten i Solna
Tomteboda 1, fogdevreten 8 rivning av skorsten.

Tillbyggnad av barack i Solna
Haga 4:18, nki eugeniavägen tidsbegränsad åtgärd - utbyggnad av bodetablering.

Ombyggnad av förskola i Solna
Myran 3, fläderstigen 2 tidsbegränsad åtgärd, ändrad användning, gruppboende till förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Nyboda 1, nybodagatan 10-12 installation av rökkanal i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Solna
Ombyggnad av kontor till förskola.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Kontraktet gäller tom 2019-04-30 med ev förlängning 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Installation av ERTMS vid järnväg i Sverige
Uppdraget är placerat i Solna och/eller Luleå. Kontraktet gäller tom 2018-04-30 med ev förlängning 12 + 12 månader, dock längst tom 2020-04-30.

Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av bärande konstruktion, öppning av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: