Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.

Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Butiker och caféer på markplan.

Påbyggnad av äldreboende på Tureberg
50-70 nya äldrebostäder planeras.

Spontning vid Väsjön i Edsberg
Projektet avser spont med tillhörande krönbalk. Krönbalk i betong. Pålning för bryggor. Urskiftning av dålig mark samt sanering.

Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av hus S med 4st klassrum. Samt tillbyggnad och entré av kök och matsal.

Utbyggnad av LSS-boende i Sollentuna
6 lgh samt personalutrymmen.

Utbyggnad av LSS-boende i Sollentuna

Tillbyggnad av industrihus i Sollentuna

Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Ombyggnad av industrihus samt uppförande av skyltar och en fasadändring.

Ombyggnad av lokaler till pensionat i Sollentuna
Avser ombyggnad av tidigare kontor och vårdcentral till pensionat. Lokalerna ligger på plan 2. Pensionatet har två avdelningar med 10 respektive 12 rum, erforderlig rivning ingår i entreprenaden.

Tillbyggnad av lager i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal på fastigheten ritmallen 2, kung hans väg 6-8.

Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad.

Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning till verkstadslokal samt kontor på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37.

Ombyggnad av apotek i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av lokal till apotek på fastigheten traktören 13, malmvägen 2a.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning till kontor med toalett och kök i industribyggnad på fastigheten revisorn 9.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten guldsmeden 6, vaxmoravägen 10b.

Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av lokal samt nybyggnad av wc på fastigheten revisorn 9.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Ombyggnad av va-ledning i Sollentuna
Marklov för byte av befintlig avloppsanläggning på fastigheten södersättra 4:12, rösjövägen 92.

Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för nedläggning av rör samt markförberedande åtgärder på fastigheten saluten 16, flygarevägen 24, Marklov för nerläggning av rör samt markförberedelser på fastigheten saluten 15, flygarevägen 22 Saluten 16,15.

Ombyggnad av servicebyggnad i Sollentuna
Renovering av servicebyggnad.

Rivning av förråd i Sollentuna
Rivning av två byggnader.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av enbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten norrsättra 1:23, solstigen 7.

Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader på fastigheten norrsättra 1:24, solstigen 5.

Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader på fastigheten norrsättra 1:25, solstigen 3.

Rivning av nätstation i Sollentuna
Rivningslov för rivning av elnätstation på fastigheten tureberg 27:80, malmparken.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten haken 20, almvägen 37.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Tillbyggnad av cistern i Sollentuna
Tillbyggnad av cistern.

Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Ändrad användning av affärshus samt fasadändring och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: