Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollentuna

Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE

Vägbeläggning med bullerreducerande asfalt E4 Rotebro

Tillbyggnad av industrihus i Sollentuna

Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.

Ramavtal avseende reparation av gc-broar i Sollentuna
3-4 gc-broar/tunnlar.

Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.

Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Ombyggnad av industrihus samt uppförande av skyltar och en fasadändring.

Om och tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Tillbyggnad 150-200 kvm.

Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.

Konvertering av hållplatser längs Ostkustbanan
Konvertering till driftplatser.

Ombyggnad av lokaler till pensionat i Sollentuna
Avser ombyggnad av tidigare kontor och vårdcentral till pensionat. Lokalerna ligger på plan 2. Pensionatet har två avdelningar med 10 respektive 12 rum, erforderlig rivning ingår i entreprenaden.

Tillbyggnad av lager i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal på fastigheten ritmallen 2, kung hans väg 6-8.

Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.

Delprojektledare till Rotebroleden, Vega mfl
Avser uppdrag som delprojektledare till Rotebroleden, trafikplats Vega samt kommande projekt. Placeringsort Öst/Stockholm. Två års avtalstid med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år (1+1+1+1).

Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten hemgården 4, kummelbyvägen 1.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning till verkstadslokal samt kontor på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för ändrad användning av befintlig byggnad till bostäder på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.

Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Ändrad användning av affärshus samt fasadändring och uppsättning av skylt.

Ombyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för ändring av placering på teknik-och förrådsbyggnad på fastigheten norrviken 3:9, strandpromenaden 2.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Avser nytt badrum i industribyggnad.

Ombyggnad av va-ledning i Sollentuna
Marklov för byte av befintlig avloppsanläggning på fastigheten södersättra 4:12, rösjövägen 92.

Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten svartinge 10:2, kappetorpsvägen 6.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov av enbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten norrsättra 1:23, solstigen 7.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för befintligt hus på fastigheten gråsparven 1,.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten silen 3, valhallavägen 4.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: