Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.
Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Konvertering av hållplatser längs Ostkustbanan
Konvertering till driftplatser.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av industrihus till samlingslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av toalett i Sollentuna
Anmälan för ombyggnad av besökstoaletter på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Ombyggnad av carport i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av carport på fastigheten tofsvipan 15, vikingavägen 25b.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av två fritidshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av lager i Sollentuna
Ändrad användning av del av garage till lager på fastigheten centrum 15, sköldvägen 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: