Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Utbyggnad av skola i Sollentuna
Utbyggnad av befintlig skola från en kapacitet på 25 elever till 50 elever.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Omläggning av pist i Sollentuna
Avser omläggning av pist i ishall A på Sollentunavallen.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten träkolet 10, tellusvägen 9 till studentlägenheter.
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Miljökontrollprogram för ev vattenåtgärder i Sollentuna
Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus på fastigheten högvakten 1, anhaltsvägen 24.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 10.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för förberedande inför uppbyggnad av tillbyggnad på fastigheten rotvältan 1, skinnaråsvägen 1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Tillbyggnad med fyra takkupor och marklov för markförändringar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Tillbyggnad med två takkupor och marklov för markförändringar.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola på fastigheten älgen 3, nåsvägen 3b.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändring av industrilokal till hunddagis till 2018-05-16 på fastigheten nattsmygen 2, kyrkvägen 1a.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Ändrad användning av industrihus till samlingslokal.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av fritidshus samt förråd.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivning av två fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av skärmtak i Sollentuna
Rivningslov för rivning av skärmtak på fastigheten centrum 10.
Ombyggnad av toalett i Sollentuna
Anmälan för ombyggnad av besökstoaletter på fastigheten tennskålen 8, lillhersbyvägen 1.
Ombyggnad av lager i Sollentuna
Ändrad användning av del av garage till lager på fastigheten centrum 15, sköldvägen 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: