Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollentuna

Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Rivning av värmeverk i Sollentuna
Avser rivning av värmeverk med oljecistern. En del av byggnaden ska lämnas kvar och renoveras.
Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.
Miljösamordnare för Väsjö-projektet i Edsberg
Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö AB har tillsammans påbörjat utbyggnaden av Väsjön, ett nytt område som tillhör stadsdelen Edsberg i östra delen av Sollentuna. Uppdraget omfattar en 100%-ig tjänst som miljösamordnare för Väsjöprojektet.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.
Delprojektledare till Rotebroleden, Vega mfl
Avser uppdrag som delprojektledare till Rotebroleden, trafikplats Vega samt kommande projekt. Placeringsort Öst/Stockholm. Två års avtalstid med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år (1+1+1+1).
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten södersättra 3:16, fjätursvägen 11.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten guldfisken 10, vaxmoravägen 4.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidsfastighet på fastigheten elddopet 7.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för korttidsboende av på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Ombyggnad av carport i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av carport på fastigheten tofsvipan 15, vikingavägen 25b.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: