Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sollentuna

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.

Rivning av 70 kilovolts luftledning Hagby-Törnskogen

Vägbeläggning med bullerreducerande asfalt E4 Rotebro

Tillbyggnad av industrihus i Sollentuna

Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.

Om och tillbyggnad av affärshus i Sollentuna
Tillbyggnad 150-200 kvm.

Ramavtal avseende reparation av gc-broar i Sollentuna
Avser ca 13 st gc-broar/tunnlar.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.

Muddring av sjö i Sollentuna
Entreprenaden avser rensning av växtlighet på massor utanför den västra och delar av norra stranden samt muddring av delar av sjön Väsjön inklusive borttagande av vattenväxter med rotfilt.

Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 1
Rivning av skola för 500 barn.

Delprojektledare till Rotebroleden, Vega mfl
Avser uppdrag som delprojektledare till Rotebroleden, trafikplats Vega samt kommande projekt. Placeringsort Öst/Stockholm. Två års avtalstid med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år (1+1+1+1).

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Förhandsbesked för ändrad användning av befintlig byggnad till bostäder på fastigheten städet 2, norra malmvägen 143.

Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten hemgården 4, kummelbyvägen 1.

Ombyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för ändring av placering på teknik-och förrådsbyggnad på fastigheten norrviken 3:9, strandpromenaden 2.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
fasadändring och tillbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Avser nytt badrum i industribyggnad.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för befintligt hus på fastigheten gråsparven 1,.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten södersättra 3:16, fjätursvägen 11.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten guldfisken 10, vaxmoravägen 4.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna kommun
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten hörnet 24, ?.

Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten silen 3, valhallavägen 4.

Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidsfastighet på fastigheten elddopet 7.

Ombyggnad av va-ledning i Sollentuna
Marklov för byte av befintlig avloppsanläggning på fastigheten södersättra 4:12, rösjövägen 92.

Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten svartinge 10:2, kappetorpsvägen 6.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för korttidsboende av på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.

Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Ändrad användning av affärshus samt fasadändring och uppsättning av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: