Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södertälje

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Tillbyggnad skola i Södertälje

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.

Tillbyggnad av pensionat, konferenslokal mm i Södertälje
Planerat projekt som ligger stilla. Uppskattad osäker byggstart och kostnad.

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ändrad användning av stationsbyggnad till bilskola.

Tillbyggnad av båthus i Södertälje
Tillbyggnad av båthus (scanias fritidsanläggning).

Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ändrad användning av sporthall till lager/industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: