Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södertälje

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.
Ombyggnad till studentlägenheter i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder. Invändiga rivningsarbeten.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Ombyggnad av handelshus.
Tillbyggnad av bilhall i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bilanläggning (ford).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).
Tillbyggnad av skärmtak i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak i anslutning till scanias chassimontering bgn 230.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus till elevbostad.
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av carport.
UV-rening till befintliga reningsverk i Södertälje
Avser en totalentreprenad på komplettering av UV-reningsfunktion till 2 st befintliga reningsverk, Mölnbo och Hölö.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ombyggnad av bef restaurang till 2 st restauranger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: