Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södertälje

Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan
Ombyggnad av bangård i Södertälje
Två gamla plattformar ersätts med nya, teknikarbeten i spårområdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Markytan ska sänkas så att källaren på 5 st flerbostadshus ska bli bottenvåning och där planeras totalt 15 st nya lägenheter.
Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 210 togs).
Ombyggnad av gc-bro i Södertälje
Entreprenaden omfattar utbyte av överbyggnad på GC-bro över E4 vid trafikplats Södertälje syd i Södertälje kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter. Invändig rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri (bgn 150).
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri (bgn 392).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Asfaltering av grusväg mellan huskroppar.
Tillbyggnad av bilhall i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bilanläggning (ford).
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av silo i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av befintlig silosanläggning för granulathantering.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från lokal till 2 st lägenheter.
Rivning av klubbhus i Södertälje
Rivning för befintlig klubbhus och tidsbegränsat bygglov för 2 st byggbodar.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uterum för restaurang och konferens.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till restaurang ( 2017-00537).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av carport.
UV-rening till befintliga reningsverk i Södertälje
Avser en totalentreprenad på komplettering av UV-reningsfunktion till 2 st befintliga reningsverk, Mölnbo och Hölö.
Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: