Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södertälje

Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan

Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje

Ny entréhall och teknikrum samt ny ventilation i ishall i Södertälje

ROT renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 240 lägenheter.

Ombyggnad av väg i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje
2 st gårdar totalrenovering inklusive ny lekredskap samt omasfaltering av samtliga asfaltsytor och P-ytor.

Upprustning av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Upprustnings av innergård vid flerbostadshus i Södertälje

Ombyggnad till byggvaruhus i Södertälje

Anpassning av transformatorstationer i Södertälje och Nykvarns kommuner
Avser anpassning samt diverse mindre ombyggnationer i stationerna H12 Turingeskolan och H24 Mora för nya krafttransformatorer. Flytt av befintlig transformator till H18 Hölö.

Ombyggnad till gågata i Södertälje, etapp 3
.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till 5 st lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning.

Reparation/underhåll av färjelägen vid Skanssundet, Södertörn
2 färjelägen.

Underhållsmuddring i Bränslehamnen i Södertälje
I entreprenörens åtagande ingår muddring, tillhandahållande och installation av stödbensponton med ramp i land vid Bränslehamnen, transport av förorenade massor till ponton, transport av övriga muddermassor för dumpning NV Halls holme, sjömätning enligt FSIS 44 och klarramning. Total muddringyta är ca 4 500 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av maskinhall i Södertälje
Ombyggnad av maskinanläggning.

Renovering parkeringsgarage i centrala Södertälje
Renovering av betongstommar för LUNA-garaget i Södertälje

Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av studentlägenhet i Södertälje
Ändrad användning av kontor till studentbostäder.

Tillbyggnad av kulturhus i Södertälje
Tillbyggnad av kulturhus (hebbevillan).

Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Ombyggnad av handelshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
In- och utvändig ändring av flerbostadshus (renovering och stambyte, tilläggsisolering).

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Installation av anläggning (fettavskiljare).

Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Byte av prefabricerad transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak i anslutning till scanias chassimontering bgn 230.

Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Tillbyggnad och ändrad användning av enbostadshus till elevbostad.

Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tillbyggnad av kontorshus (takkupa).

Tillbyggnad av båthus i Södertälje
Tillbyggnad av båthus (scanias fritidsanläggning).

Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Tillbyggnad av flerbostadshus (värmepumphus) Fasaden 1,2.

Ombyggnad av klubbhus i Södertälje
Ändrad användning av kontor till förening.

Ombyggnad av förråd i Södertälje
Ändrad användning av förråd till förarprovslokal.

UV-rening till befintliga reningsverk i Södertälje
Avser en totalentreprenad på komplettering av UV-reningsfunktion till 2 st befintliga reningsverk, Mölnbo och Hölö.

Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ombyggnad av bef restaurang till 2 st restauranger.

Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ändrad användning av sporthall till lager/industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: