Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sigtuna

Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Glädjen-Arlanda
Ombyggnad till ett extra körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Glädjen i söder och trafikplats Arlanda i norr.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från uthyrningslokal till 3st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad för källsortering.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om installation av pentry och wc.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus (max 25kvm) samt inredande av ytterligare bostad Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov och genomförande för fast. broby 1:1 och märsta 21:29.
Borttagning av sediment i dagvattenanläggning i Sigtuna
I uppdraget ingår sedimentrensning av den inledande delen av Fältvägsdammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: