Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Piren ska inrymma en utrymmeskrävande anläggning för bagagehantering med kort körväg till parkerade flyg. Eftersom Pir G ska ansluta till befintliga byggnader och anläggningar definierar det byggnadens höjder vilket medför att bagagehanteringen måste placeras under mark. Pirens grundläggning kommer därför att behöva placeras under den nuvarande grundvattennivån.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler på Arlanda Airport
Kontor för ca 530 personer samt konferens- och möteslokaler.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Avser en ny flygel med ca 40 nya rum, gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avsr återuppbyggnad av vänortsringen 10-12 efter brand.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bostäder på valsta centrums tak.
Ombyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring 2 st portar, fönster samt 1 st lagerkontor.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av karantänbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för parkeringsyta, tidsbegränsat t.o.m. 2020-13-31.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för renovering av loge vid steninge slott.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt nybyggnad av carport och växthus.
Ombyggnad av ungdomshem i Sigtuna
Anmälan om hvb-verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av kontorslokal för hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av toalett i Sigtuna
Anmälan om påkoppling av redan framdraget vatten samt byggnation av handikappsanpassad toalett.
Rivning av drivhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad drivhus.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggning av foajen med rivning av väggar och utökat konferensutrymme i kommunhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för grovterrassering av kommande fastighetsmark samt lokalgata. tun 6.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Rivning av skola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för skolbyggnad.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: