Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

Ombyggnad Arlandastad (Eurostop) Sigtuna
Ombyggnad Eurostop Arlandastad.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Piren ska inrymma en utrymmeskrävande anläggning för bagagehantering med kort körväg till parkerade flyg. Eftersom Pir G ska ansluta till befintliga byggnader och anläggningar definierar det byggnadens höjder vilket medför att bagagehanteringen måste placeras under mark. Pirens grundläggning kommer därför att behöva placeras under den nuvarande grundvattennivån.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Ombyggnad till lägenheter i Sigtuna
Total ombyggnad av vårdboende till lägenheter.
Utbyte av fläktar vid pir B på terminal 5 på Arlanda flygplats
Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Ny kraftförsörjning till apparatskåp Styr, Utbyte av TA206 och TA221, Ny återvinningskrets samt Ny sprinkler för fläktrum.
Tillbyggnad av motell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av motel.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Hyresgästanpassning av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj med skärmtak, nybyggnad av stödmur samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Byte av luftbehandlingsaggregat vid terminal 2 på Arlanda flygplats
Byte av 2 luftbehandlingsaggregat i terminal 2. LB01A ska bytas under vintern 17/18 och LB01B ska bytas under hösten/vintern 2018/2019.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Ombyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för fasadändring 2 st portar, fönster samt 1 st lagerkontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om bygglov för återuppbyggnad av vänortsringen 10-12 efter brand.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för renovering av loge vid steninge slott.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för taklyft och ny våning på enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om installation av pentry och wc.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Anmälan om nybyggnation av komplementbostadshus (max 25kvm) samt inredande av ytterligare bostad Munkholmen 2:125,2:127,2:128.
Rivning av drivhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad drivhus.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från uthyrningslokal till 3st lägenheter.
Ombyggnad av carport i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av utvändig trappa, nybyggnation av förråd samt ändring av carport och parkeringsplatser.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av stationsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för höjning av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov och genomförande för fast. broby 1:1 och märsta 21:29.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: