Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sigtuna

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.
Renovering och förtätning av bostäder i Märsta
Upprustning av 6 flerbostadshus i 7 våningar, förtätning på befintliga parkeringsplatser.
Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.
Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivnings- och bygglov för tillbyggnation, ombyggnation samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.
Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till hotellrum.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation och fasadändring av transitboende.
Tillbyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad för källsortering.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om anpassning av el och ventilation vid iordningställande av lokal 9 hus 3 samt lokal 14 hus 4.
Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad och förråd.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bullerskydd för kylmediekylare.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).
Rivning av förråd i Sigtuna
Ansökning om rivningslov av 3st byggnader.
Borttagning av sediment i dagvattenanläggning i Sigtuna
I uppdraget ingår sedimentrensning av den inledande delen av Fältvägsdammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Sigtuna
Installation av ventilationsaggregat, uppkoppling av aggregat och köksaggregat.
Upprustning av utemiljö i Sigtuna
Upprustning av utemiljö.
Rivning av klubbhus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för föreningslokal.
Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning och förbättrat brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: