Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sigtuna

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Husen på: 1401077

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Tillbyggnad av skola i Sigtuna

Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Ca 40 nya rum planeras.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Om- och tillbyggnad av förskola i Rosersberg
6 avdelningar, personalutrymmen.

Ombyggnad till saluhall och restaurang i Steninge

Reparationer av angöringsdäck vid terminal 2, Stockholm-Arlanda Airport
Objektet avser betongreparationer angöringsdäck T2 på Stockholm-Arlanda Airport. Omisolering av ca 8000 m2 broyta på landside utanför terminal 2. Uppbyggnad med betongöverbyggnad samt markvärme.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till 20 st lägenheter.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.

Om- och tillbyggnad av kök i skola, Märsta

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.

Renovering av kyrka i Rosersberg
Renovering av gravkoret, stenutsmyckning i Norrsunda Kyrka.

Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.

Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal från bilförsäljning till handel/service.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från skola till bostad.

Rivning av radhus i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av butik och bostad.

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av lokal till hotell och vandrarhem.

Ombyggnad av flygterminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för rulltrappa.

Rivning av kontor i Sigtuna
Anmälan om rivning av lagerlokal, kontor och terminal.

Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sophus samt tillbyggnad av teknikrum och bromsprovare.

Ombyggnad av bulleravgränsare i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bullerskydd för kylmediekylare.

Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.

Rivning av förråd i Sigtuna
Anmälan om rivning av byggnad och förråd.

Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om anpassning av el och ventilation vid iordningställande av lokal 9 hus 3 samt lokal 14 hus 4.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för utbyggnad av lastplan.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för sigtuna stadsängar dp1.

Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av förskola (aspbacken).

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning från enbostadshus till hvb hem.

Tillbyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av förråd.

Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.

Rivning av förråd i Sigtuna
Ansökning om rivningslov av 3st byggnader.

Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Borttagning av sediment i dagvattenanläggning i Sigtuna
I uppdraget ingår sedimentrensning av den inledande delen av Fältvägsdammen och omhändertagande av upptaget sediment.

Ombyggnad av ventilation i förskola i Sigtuna
Installation av ventilationsaggregat, uppkoppling av aggregat och köksaggregat.

Upprustning av utemiljö i Sigtuna
Upprustning av utemiljö.

Ombyggnad av industrihus i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning och förbättrat brandskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: