Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sigtuna

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.

Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Ca 40 nya rum planeras.

Drift och underhåll för fast infrastruktur, Arlandabanan
Spåranläggningen består av två delar, södra böjen, som börjar vid Skavsta by km 29+300 och fortsätter till Arlanda flygplats. Den norra böjen börjar under Arlanda flygplats och fortsätter till Myrbacken vid km 146+800, där Anläggningen ansluts till stambanan. Den totala längden är 17,5 km. Därtill kommer ca 4 km, som endast trafikeras av Anläggningen under Arlanda flygplats.

Ombyggnad av brandstation till mottagningscenter vid Arlanda
Avser om- och tillbyggnad av B179 somt flytt av byggnad 047. Byggnad B179 (tidigare brandstation) hyresgästanpassar för mottagningscenter och avvisning på flygplatsen.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om rivningslov av lagerbyggnad samt bygglov för tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Tillbyggnad av F-6 skola och matsal i Märsta

Om- och tillbyggnad av kök i skola, Märsta

Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell samt skyltlov.

Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad samt markanpassning.

Ombyggnad av väg 263 Tinvalladalen

Anläggande av elväg Arlanda Flygplats-Rosersberg
Medel tilldelat för fortsatt teknikutveckling. Planer finns på anläggande av en två kilometer lång elskena i den befintliga vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Projektet drivs i samarbete med NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys och Strategi, Airport city Stockholm, KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord

Tillbyggnad av skola i Sigtuna

Renovering av kyrka i Rosersberg
Renovering av gravkoret, stenutsmyckning i Norrsunda Kyrka.

Förstärkning av brandskydd vid tågdepå/tågverkstad i Sigtuna
Avser avser schaktning, markberedning och grundläggning för sprinklervattentank och pumphus samt sprinklerinstallation i serviceutrymmen, depå och kontor etc på fastigheten Norslunda 1:16. Inköp och montering av vattencistern och pumphus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna

Hissrenovering på flygterminal i Sigtuna
Anmälan om renovering av 25 st hissar.

Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.

Ombyggnad av butik i Sigtuna
Ska byggas om för Dressman och Espresso house.

Rivning av kontor i Sigtuna
Anmälan om rivning av lagerlokal, kontor och terminal.

Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om utökning av bjälklagsöppning på fastigheterna märsta 1:191 samt 1:192 där konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.

Ombyggnad av flygterminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för rulltrappa.

Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalrum.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om mark- och bygglov för utbyggnad av lastplan.

Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för sigtuna stadsängar dp1.

Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för enbostadshus.

Rivning av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för nedbrunnen byggnad.

Tillbyggnad av lastkaj i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Ombyggnad av återvinningsstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för flyttning av återvinningsstation.

Ombyggnad av affärshus i Sigtuna
Anmälan om anpassning av el och ventilation vid iordningställande av lokal 9 hus 3 samt lokal 14 hus 4.

Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av ventilation i förskola i Sigtuna
Installation av ventilationsaggregat, uppkoppling av aggregat och köksaggregat.

Upprustning av utemiljö i Sigtuna
Upprustning av utemiljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: