Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Österåker

Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Ombyggnad av vent i Åkersberga kyrkliga centrum, etapp 2

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 3

Åtgärder på väg 276 i Österåker
Avser åtgärder vid Singö Handel, ev behövs refugbaserade gångpassager.

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Ombyggnad av väg i Österåker, Etapp 2
Avser upprustning av Knipvägen 1-47 samt nya dagvattenledningar inom området. Entreprenaden är etapp 2 av 3, där etapp 1 genomfördes 2014. I entreprenaden ingår att schakta upp vägen ned till cirka en meters djup och återfylla med lättfyll samt bygga ny vägkropp. I samband med detta läggs även nya dagvattenledningar och brunnar.

Ombyggnad av väg i Österåker, Etapp 3
Etapp 2: 1081210

Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av fängelse i Österåker
Tillbyggnad av fängelse.

Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Uppförande av bullervallar och andra förberedande markåtgärder inom skeppsbol 1:72, 1:73, 1:69 och brännbacken 1:1.

Ombyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av uthus.

Ombyggnad av garage i Österåker
Ombyggnad av carport till garage.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Rivning av fritidshus i Österåkers kommun
Rivning av fritidshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Inredning av lgh i enbostadhus - bygglovfri åtgärd Hacksta 1:20,1:21.

Nya ridstigar i Åkersberga
Avser anläggande av nya ridstigar samt märkning av de befintliga med tydligare skyltning. Stigarna sträcker sig över ett stort område och i detta projekt berörs cirka 5 km.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: