Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Österåker

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.
Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210
Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.
Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.
Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.
Ombyggnad av samlingslokal i Österåker
Installation av ventilation och uppförande av brandvägg.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anslutning till allmän va-anläggning.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av tandläkarpraktik till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Ändrad användning av kontor till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för schakt för strandfäste, byte av sjökabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.
Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Förhandsbesked om ändrad användning av komplementbyggnader till bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: