Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

Om- och nybyggnad av trafikplatser E18/väg 276/975
Projektet avser ombyggnad av trafikplats Rosenkälla samt anläggande av en ny trafikplats på väg 276/795.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Ombyggnad av skola i Åkersberga, Etapp 2
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i huvudlänga samt fläktrum på vind. 2st paviljonger ska även anpassas.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion, balkongrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Österåker
Ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade uterum.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Ombyggnad av butikslokal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrad användning av träfflokal till lägenhet samt från cykelrum till träfflokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av del av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Rivning av telestation i Österåker
Rivning av teknikbod (säby).
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus med förråd, Nybyggnad av carport Hacksta 1:20,1:21 Hacksta 1:21,1:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av pumpstation med nytt skärmtak och pylon.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: