Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Österåker

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Renovering av gångbroar i Åkersberga
Entreprenaden omfattar 6 stycken Knislingebroar varav 5 befinner sig över Åkersbergakanalen och 1 befinner sig över Tråsättravägen. Samtliga broar är fackverkonstruktioner i stål. Avser Bro 117-10-1, 117-11-1, 117-12-1,117-13-1,117-14-1, 117-15-1.

Rivning av garage och industrilokaler i Österåker

Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation samt att sanering kommer att krävas av bland annat PCB fogar och asbets. Sannolikheten för markföroreningar under och kring byggnaden är stor. Dessa skall saneras i samband med rivningen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ventilation.

Rivning av radhus i Österåker
Rivning av radhus och komplementbyggnad.

Ombyggnad av regionnät i Österåker
Strandskyddsdispens för schakt för strandfäste, byte av sjökabel.

Tillbyggnad av barack i Österåker
Tidsbegränsat lov för utökning av bodetablering.

Ombyggnad av församlingshus i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av församlingsgård.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Ombyggnad av innergård.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Rivning av pumpstation i Österåker
Rivning av pumphus.

Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: