Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Österåker

Om- & tillbyggnad av skola i Åkersberga, Österåker, Etapp 1
Avser tillbyggnad av tillagningskök och matsal samt ny huvudentré i länkbyggnad med lokaler för bl.a skolhälsan i plan 3. Ingående utvändiga arbeten är markarbeten och finplanering, nytt entrétorg, gc-väg , cykelparkeringar och personalparkering.

Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser.

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2-3

Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 3

Upprustning av gc-vägar i Åkersberga
Avser upprustning av cykeltrafiken längs Sjökarbyvägen, Getingvägen – Spinnarvägen samt ny vägbelysning. Omfattar bl a ny asfalt, schaktning och placering av kantsten.

Ombyggnad av väg i Österåker, Etapp 2
Avser upprustning av Knipvägen 1-47 samt nya dagvattenledningar inom området. Entreprenaden är etapp 2 av 3, där etapp 1 genomfördes 2014. I entreprenaden ingår att schakta upp vägen ned till cirka en meters djup och återfylla med lättfyll samt bygga ny vägkropp. I samband med detta läggs även nya dagvattenledningar och brunnar.

Ombyggnad av väg och va-ledningar i Österåker, Etapp 3
Upprustning av väg och dagvatten för Knipvägen 49-131. Etapp 2: 1081210

Rivning av brandstation i Österåker
Rivning av brandstation.

Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av fängelse i Österåker
Tillbyggnad av fängelse.

Tillbyggnad av parhus i Österåker
Tillbyggnad av tvåbostadshus.

Ombyggnad av skola i Österåker
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lokal.

Tillbyggnad av carport i Österåker
Tillbyggnad av carport.

Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av uthus.

Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Ombyggnad av innergård.

Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändrad planlösning.

Anläggande av Mountainbike bana i Österåker
Mountainbike bana.

Ombyggnad av garage i Österåker
Avser renovering av garage på 40 platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: