Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nynäshamn

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Nynäshamn
Syftet med utbyggnaden är att verket ska ta hand om svart och gråvatten från fartyg. Nynäshamns Kommun och Stockholms Hamn samarbetar med detta projekt.

Ombyggnad av bensinstation i Nynäshamn

Påbyggnad av flerbostadshus i Nynäshamn
Privat okänd byggherre.

Ombyggnad av väg mm i Nynäshamn, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (895549)

Upprustning av idrottsplats i Kvarnängen
Kvarnängens IP behöver rustas upp med ny anläggning av ansatsbanor och löparbanor, lägga ny gräsmatta, dränera området och rusta upp parkeringsplatsen.

Utbyte av täckande betongskikt mm på bro vid Sorunda kyrka
Utbyte av täckande betongskikt, platta och kb.

Ombyggnad av lägenheter i Nynäshamn

Rivning av affärshus i Nynäshamn

Tillbyggnad av industrihus i Nynäshamn
Ansökan m bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av samlingslokal i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal samt utvändig ändring fasadskylt.

Rivning av sophus i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för grovsophus.

Rivning av radiomast i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för radiomast och teknikbod.

Tillbyggnad av telestation i Nynäshamn
Bygg övrigt - teknikrum.

Tillbyggnad av enbostadshus i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av garage i Nynäshamn
Tillbyggnad och utvändig ändring - garage och terrasser.

Ombyggnad av markanläggning i Nynäshamn
Marklov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: