Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nynäshamn

Ombyggnad av bensinstation i Nynäshamn

Ombyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ändrad användning industri/affärsverksamhet.

Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte beläggning och renovering.

Rivning av affärshus i Nynäshamn

Tillbyggnad av samlingslokal i Nynäshamn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal samt utvändig ändring fasadskylt.

Tillbyggnad av kontor i Nynäshamn
Tillbyggnad av handel-/kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Nynäshamn
Tillbyggnad och utvändig ändring - garage och terrasser.

Tillbyggnad av fritidshus i Nynäshamn
Tillbyggnad/ändring av fritidshus.

Rivning av sophus i Nynäshamn
Ansökan om rivningslov för grovsophus.

Tillbyggnad av telestation i Nynäshamn
Bygg övrigt - teknikrum.

Ombyggnad av markanläggning i Nynäshamn
Marklov.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: