Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nynäshamn

Ombyggnad av affärshus i Nynäshamn
Ändrad användning industri/affärsverksamhet.
Renovering av bro över sund vid Tottnäs
Utbyte beläggning och renovering.
Styrd borrning för VA-ledningar i Torp Sorunda, Nynäshamn
Entreprenaden omfattar styrd borrning för en självfallsledning S315 PE och tryckledning V125 PE. Självfallsledningens längd är ca 400 m och tryckledningslängd är ca 600 meter.
Förläggning av VA-ledningar mm i Nynäshamn
Avser förläggning och rivning av VA-ledningar med tillhörande anordningar. Förläggning av ny samlingsbrunn för ingående ledningar till pumpstation 101.
Tillbyggnad av industri i Nynäshamn
Avser mindre tillbyggnation av industribyggnad/affärsverksamhet med förrådsutrumme.
Ombyggnad av cistern i Nynäshamn
Bygg övrigt - utbyte av dieseloljecistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: