Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nykvarn

Utbyggnad av vatten och avloppsledning till Stensättra,Nykvarn
Entreprenaden omfattar utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar samt kanalisation för bredband i området Stensättra. Spillvattensystemet kommer att utföras som ett trycksatt system (LTA) med villapumpstationer. Entreprenaden omfattar eventuellt även en option på förläggning av fiberkanalisation åt Skanova.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nykvarns kommun
Avser ramavtal omfattande snöröjning och halkbekämpning from 2017.10.15 tom 2019.10.14 med option för beställaren att förlänga med 1 år i taget i maximalt 2 år.
Ombyggnad av handelsträdgård i Nykvarn
Ändrad användning från industrifastighet till handelsträdgård/Pub.
Rivning av förskola i Nykvarn
Rivning av den gamla förskolan innan nybyggnad.
Tillbyggnad av stängsel i Nykvarn
Tillbyggnad med stängsel runt handelsträdgården.
Ombyggnad av butik i Nykvarn
Ändrad användning av vårdbyggnad till lokaler och butiker samt restaurang, tidsbegränsat lov tom 2020-05-30.
Ombyggnad av vandrarhem i Nykvarn
Ändrad användning från vårdbyggnad till vandrarhem, tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: