Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrtälje

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hallstavik
Omfattar om- och tillbyggnad av två befintliga förskolebyggnader i två plan och ett källarplan. Tillbyggnaden utförs i två plan och dockar samman de befintliga byggnaderna i båda planen. Byggnationen ska utformas för förskola med 6 avdelningar eller upp till 120 barn och 30 personal.

Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Älmsta

Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.

Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.

Tillbyggnad av industri i Gåsvik

Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.

Renovering av skjutbrygga vid Blidöledens färjeläge

Reparation av båtbrygga vid Simpnäs

Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola (utbildningslokaler, kontor och komplementbyggnader).

Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från brandstation/konsthall till restaurang.

Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för eget bruk.

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar.

Ombyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av verkstadsbyggnad (för detta gevärsfaktori).

Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från café till lägenhet.

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.

Dränering vid Länna Kyrka
Dräningsåtgärder pga mögelproblematik.

Tillbyggnad av servering i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uteservering söks från 2017-05-01 t.o.m 2017-09-01 (pub hörnet).

Ombyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uteservering i industribyggnad (söks 2017-04-01--2017-10-01).

Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till kontor, café och secondhandförsäljning t.o.m 2018-12-30.

Ombyggnad av dykdalb på Yxland, Norrsund
Anpassas för bredare färjor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: