Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T. Ca 5000 meter vägräcke.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till vårdboende samt installation av ventilation.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Upprustning av torgyta på ca 2700 kvm. Befintlig markbeläggning ska rivas och ersättas med ny. Ytorna ska kompletteras med planteringar, sittplatser och ny belysning. En större trappa ska byggas i den södra delen av torget. En fontänanläggning ska byggas och befintlig vattenkonst ska flyttas.
Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus (8 lgh).
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Rampombyggnad Furusund och Köpmanholmen
Skjutbrygga breddas, styrskenor placeras på sidan av bef ramp (betong).
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Projektet är avgränsat till Norra Uppsalavägen i Hallstavik mellan Gottstavägen och Ekvägen/Kusbyvägen. På norra sidan av vägen ska en 2.50 meter bred GC-väg på cirka 225 meter byggas. På södra sidan ska befintlig gångbana breddas till 3.00 meter och är cirka 235 meter lång. Mittrefugen smalnas av.
Omläggning av VA-ledning i Järfälla
Avser omläggning av VA-ledningar för att långsiktigt kunna återsälla en god vattenförsörjning.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Färsnagatan.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 7
Planerat projekt efter tidigare hus, projekt 926882. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från bostad till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kök i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från konferensrum/pub till enkelt tillredningskök.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, utökning av småbåtshamn.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus till enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Ombyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare butikslokal samt ombyggnad av butikslokal och ändring av fasad och skylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av café till förskola sökt t.o.m 2022-05-01.
Ombyggnad av vindslägenhet i Åkersberga
Avser ombyggnad av vind till bostad med två badrum.
Markarbeten vid Edebo kyrka
Dränering och markarbeten runt kyrkan pga av fukt i grundmurarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: