Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrtälje

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 3
Förbättring av standarden. Delsträcka 5: Åby-väster om Finsta. Delsträcka 6: Finsta. Delsträcka 7: Västra Libby-Rösa.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T. Ca 5000 meter vägräcke.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Upprustning av torgyta på ca 2700 kvm. Befintlig markbeläggning ska rivas och ersättas med ny. Ytorna ska kompletteras med planteringar, sittplatser och ny belysning. En större trappa ska byggas i den södra delen av torget. En fontänanläggning ska byggas och befintlig vattenkonst ska flyttas.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus (8 lgh).
Ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet i Norrtälje
Avser ombyggnad av kontorslokaler till daglig verksamhet för tvätt, wc, matlagning, terapi, hobbyrum mm.
Rampombyggnad Furusund och Köpmanholmen
Skjutbrygga breddas, styrskenor placeras på sidan av bef ramp (betong).
Tillbyggnad av församlingshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av församlingsgård.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Hamnvägen, Bältartorpsgatan, Björnövägen, Astrid Lindgrens gata.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Färsnagatan.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser breddning av gångväg några hundra meter samt ombyggnad av refug.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 7
Planerat projekt efter tidigare hus, projekt 926882. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av tvåbostadshus till enbostadshus.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, utökning av småbåtshamn.
Ombyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare butikslokal samt ombyggnad av butikslokal och ändring av fasad och skylt.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Ombyggnad av vindslägenhet i Åkersberga
Avser ombyggnad av vind till bostad med två badrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: