Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrtälje

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Om- och tillbyggnad av förskola i Hallstavik
Omfattar om- och tillbyggnad av två befintliga förskolebyggnader i två plan och ett källarplan. Tillbyggnaden utförs i två plan och dockar samman de befintliga byggnaderna i båda planen. Byggnationen ska utformas för förskola med 6 avdelningar eller upp till 120 barn och 30 personal.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser förbättring av den tekniska standarden samt i arbetsmiljön. Parallellt pågår ett arbete med att bygga ut va-nätet i norra delen av Grisslehamn där ett 60-tal hus ska anslutas till det allmänna nätet.

Tillbyggnad av kyrka mm i Hallstavik

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Älmsta

Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.

Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.

Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.

Tillbyggnad av industri i Gåsvik

Tillbyggnad av verkstad i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (maskinhall/verkstad).

Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Tillbyggnad av butik med ca 300 kvm samt utbyte av kyla.

Reparation av båtbrygga vid Simpnäs

Hyresgästanpassning av kontor i Norrtälje
Avser hyresgästanpassning för kontor inom befintlig byggnad.

Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skola (utbildningslokaler, kontor och komplementbyggnader).

Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 6
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926881. Uppskattad start. K-märkt.

Tillbyggnad av tvätthall i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tvätthall för lastbilar och bilar.

Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för fasadändring (fönster, dörrar) samt ombyggnad del av lokal till kontor och förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (14 lägenheter).

Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov - strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn.

Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.

Ombyggnad av butik i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från ladugård till stycklokal och försäljning.

Dränering vid Länna Kyrka
Dräningsåtgärder pga mögelproblematik.

Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av befintlig skolpaviljong.

Tillbyggnad av servering i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för uteservering söks från 2017-05-01 t.o.m 2017-09-01 (pub hörnet).

Ombyggnad av dykdalb på Yxland, Norrsund
Anpassas för bredare färjor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: