Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Om- och tillbyggnad av Kvarnholmens trafikplats
Komplettering med nya östliga ramper.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser ombyggnad av förskola till bostäder, 7 lgh.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan för ändrad planlösning i affärslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler/byggvaruhus fredells, tillb parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändring ventilation.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av affärs/kontorslokaler.
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av kontorslokaler tapetfabriken.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå och bygglov för stödmur.
Ombyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för ändrad användning av skyddsrum till förråd.
Ombyggnad av kylhus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till kylrum.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till lägenhet (1 lgh).
Tillbyggnad av mur i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av cykelparkering med tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och inglasning av balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: