Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Ombyggnad tilll bostäder i Nacka
Planer finns på 100-150 lägenheter.
Om- & tillbyggnad av hantverksbutiker i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.
Om- och tillbyggnad av Kvarnholmens trafikplats
Komplettering med nya östliga ramper.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Till och påbyggnad av vårdbostad i Nacka
Projektet kommer eventuellt att ske i etapper. 2 huskroppar byggs till och påbyggnad på 1 huskropp.
Tillbyggnad av förskola i Lännersta, Södra Boo
Ev tillbyggnad med 2 st avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka
Avser allmänna anläggningar i form av parker, gatunät, VA-ledningar mm.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Ändrad användning av bostad i stationshus till kontor.
Tillbyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av trävaruindustri i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokaler; snickeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder, 2 st.
Tillbyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: