Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.
Om- & tillbyggnad av hantverksbutiker i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.
Ombyggnad till hotell och ev kontor i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.
Ombyggnad av kontor till bostäder vid Järlasjön, Nacka
Avser om och påbyggnad med Ca 25-37 lgh.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder på en ca 10 km lång sträcka mellan Tyresövägen och Värmdövägen.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av förskola i Lännersta, Södra Boo
Ev tillbyggnad med 2 st avdelningar.
Finplanering inför nya bostäder m.m i Boo, Nacka
På området ska byggas ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser ombyggnad av förskola till bostäder, 7 lgh.
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka
Avser allmänna anläggningar i form av parker, gatunät, VA-ledningar mm.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan för ändrad planlösning i affärslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler/byggvaruhus fredells, tillb parkering.
Tillbyggnad av lager i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av vårdhem i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ändring ventilation.
Rivning av kontor i Nacka
Rivningslov för rivning av kontorslokaler tapetfabriken.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå och bygglov för stödmur.
Ombyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för ändrad användning av parkering till reservkraftverk för stadshuset.
Tillbyggnad av telestation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: