Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.
Ombyggnad av Södra Kungsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.
Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.
Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar, bro 186-1-1, bro 186-16-1 samt bro 186-43-1 på Lidingö.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Herkules 1 ansökan tillbyggnad hus d.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 anmälan ändring ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Regattan 5 ansökan lokal till lägenheter (lgh # 3-6), Regattan 5 ansökan ändra lokal till bostäder (lgh # 1-2) Regattan 5.
Tillbyggnad av butik i Lidingö
Bensinmacken 1 ansökan tillbyggnad, ändring verkstad till butik/lager.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Rödingen 7 ansökan fasadändring, fönster, dörrar, kulör, ändring interiör.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 anmälan byte av ventilationssystem Fregatten 4,5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: