Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar.

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö
Avser ombyggnad av lekplats samt göra vissa upprustningar i Kosterparken.

Nya entréer vid stadshus på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av gym i Lidingö
Ändrad användning samlingslokal till träningslokal.

Rivning av skorsten i Lidingö
Rivning av skorsten på panncentral.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Ombyggnad av industrihus i Lidingö
Ändrad planlösning.

Ny grund vid skola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: