Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket
Projektet består i huvudsak av ny rötkammare, bergschakt med tillhörande ny transporttunnel, nytt pumprum samt nya kulvertar och förbindelsetunnel. Rötkammartoppen kommer att förses med en mindre byggnad för utrustning, kallad teknikbyggnad R300.

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket
En ny högflödesrening i berg skall uppföras. Projektet består i huvudsak av breddning och fördjupning av en befintlig bassäng för att bereda plats för en ny högflödesrening. I entreprenaden ingår bergschakt, betonggjutning av nya väggar, överdäckning av bassäng, räcken, luckor, trapp mm.

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö
Installation av FTX-ventilation mm.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö
För ombyggnationen krävs bygglov. Blir det beviljat kan ombyggnaden starta och inflyttning ske under hösten 2017.

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö
Ändrad användning av stödboende.

Ombyggnad av korsning på Lidingö

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö
Avser ombyggnad av lekplats samt göra vissa upprustningar i Kosterparken.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av gym i Lidingö
Ändrad användning samlingslokal till träningslokal.

Nya entréer vid stadshus på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Rivning av skorsten i Lidingö
Rivning av skorsten på panncentral.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av industrihus i Lidingö
Ändrad planlösning.

Ny grund vid skola på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017.

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Murning av dörrhål.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: