Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, ny restaurang, invändig rivning.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Upprustning mm i park, Lidingö
2 st utegym ska anläggas, ny lekutrustning.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Projektet kommer att utföras i 2 etapper, etapp 1 utförs under perioden oktober 2017- mars 2018, etapp 2 utförs mellan oktober 2018- februari 2019.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 anmälan ändring ventilation.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Fregatten 4 anmälan byte av ventilationssystem Fregatten 4,5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: