Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö

Stambyte mm i flerbostadshus på Baggeby, Lidingö

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö

Ombyggnad till bostäder på Lidingö

Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö

Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö

Ombyggnad av korsning på Lidingö

Separering av gc-väg längs Norra Kungsvägen på Lidingö

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö

Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö

Ombyggnad av gruppbostad i Lidingö

Ombyggnad av lekplats samt park, Lidingö

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö

Tillbyggnad av järnvägsstation i Lidingö

Ombyggnad av gym i Lidingö

Nya entréer vid stadshus på Lidingö

Rivning av skorsten i Lidingö

Ombyggnad av industrihus i Lidingö

Ny grund vid skola på Lidingö

Ombyggnad av förskola i Lidingö

Ombyggnad av lägenhet i Lidingö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: