Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 3
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, invändig rivning.
Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar, ny restaurang, invändig rivning.
Förnyelse av ställverk i Torsvik, Lidingö
Uppdraget avser byggnation av ny Fördelningsstation i Torsvik samt rasering av befintligt station. Nya fördelningsstation är av typen 22/10 kV 2x25 MVA.
Ombyggnad av äldreboende i Lidingö
Ombyggnad av gamla AGA-fabrikens lokaler till äldreboende.
Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.
Utbyte av vatten- och spillvattenledningar samt ny dagvattenledning på Lidingö
Entreprenaden omfattar utbyte av vatten och spillvattenledningar, samt ny dagvattenledning. Objekten är belägna på Oskarsstigen samt Mölnavägen/Mölna vändplan.
Ombyggnad av konferenscentrum i Lidingö
Lidingö 11:328 ändring från vattenverk till konferens, restaurang, bryggeri.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid sporthall på Lidingö
Ur investeringsbudget 2015-2017. Avser omklädningsrum för fotboll och hockey.
Ombyggnad till bostäder i Gångsätra, Lidingö
För att bygga om lokalen till bostäder behövs ett tidsbegränsat bygglov om fem år, som sedan kan förlängas med ytterligare tio år.
Renovering av betong i förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00, Käppalaverket.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Aga 1 anmälan invändig rivning hus 221-232.
Tillbyggnad av affärshus i Lidingö
Gångsätra gård 1 tillbyggnad lokal (willys).
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Höken 1 ändrad användning från lokal till bostad.
Rivning av förråd i Lidingö
Ekan 1 rivning av byggnad.
Ombyggnad av fritidsgård i Lidingö
Aga 2 ändrad användning kontor till fritidsgård, fasadändring (hus 105).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: