Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Landskaps- och markarbeten längs del av Kyrkvägen, Lidingö

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Herkules 1 ansökan ändrad användning lokal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: