Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidingö

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar.

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket
Projektet består i huvudsak av ny rötkammare, bergschakt med tillhörande ny transporttunnel, nytt pumprum samt nya kulvertar och förbindelsetunnel. Rötkammartoppen kommer att förses med en mindre byggnad för utrustning, kallad teknikbyggnad R300.

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket
En ny högflödesrening i berg skall uppföras. Projektet består i huvudsak av breddning och fördjupning av en befintlig bassäng för att bereda plats för en ny högflödesrening. I entreprenaden ingår bergschakt, betonggjutning av nya väggar, överdäckning av bassäng, räcken, luckor, trapp mm.

Om- och tillbyggnad av skola i Lidingö, etapp 2
Ombyggnad av låg-, mellan- förskola. Avser Hus B.

Tillbyggnad av tennishall i Lidingö
Lidingö Tennisklubb ska genomföra en utbyggnation av sin nuvarande tennishall med två nya tennisbanor, omklädningsrum, serviceytor och kontorsutrymmen.

Ombyggnad av renshantering vid Käppalaverket på Lidingö
Ombyggnationen omfattar att byta ut befintliga rensgaller och ersätta dessa med nya galler samt att komplettera anläggningen med renstvättar med pressfunktion, sandtvättar samt transportörer. Ombyggnation av anläggningen sker etappvis.

Ombyggnad av Södra Kungsvägen på Lidingö
Avser sträckan mellan Lejonvägen-Bodalsvägen.

Ombyggnad till smålägenheter på Baggeby, Lidingö
Ombyggnad till ett 30-tal smålgh på våning 1 och 2, 2500 kvm lokaler. Fastigheten ligger vid korsningen Bodalsvägen/Kostervägen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Herkules 1 ansökan ändrad användning lokal.

Ombyggnad till flerbostadhus på Lidingö

Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar över gc-vägar, Bro 186-9-1, Bro 186-12-1 samt Bro 186-10-1 belägna vid Larsbergsvägen och Bodalsvägen på Lidingö.

Reparation av tre vägbroar, Lidingö
Avser reparation av tre vägbroar, bro 186-1-1, bro 186-16-1 samt bro 186-43-1 på Lidingö.

Nybyggnad av va-ledningar samt dagvattenpumpstation på Lidingö
Entreprenaden omfattar schakt- och rörläggning vid utförande av VA ledningar och dagvattenpumpstation.

Ombyggnad av korsning på Lidingö

Landskaps- och markarbeten längs del av Kyrkvägen, Lidingö

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Regattan 5 ansökan lokal till lägenheter (lgh # 3-6), Regattan 5 ansökan ändra lokal till bostäder (lgh # 1-2) Regattan 5.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Granskogen 4 - tillbyggnad och fasadändring.

Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Lidingö 5:148 ansökan ändrad användning förskola till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: