Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Järfälla

Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser ändrad planlösning och ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor till tillfälligt boende i Järfälla
Avser ombyggnation/konvertering av befintligt kontorshus till tillfälligt boende. Huskroppen består i 2 plan över mark samt ett källarplan med en total BTA på ca 1 100 kvm.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Ombyggnad av kontorshus till lägenheter i Järfälla
Ombyggnad av kontor till ca 13st lägenheter.
Renovering av broar i Järfälla
Renovering av 6 st broar i Järfälla kommun. 4st i Jakobsberg och 2 st i Viksjö. Broarna som ska renoveras finn på: Dackevägen, Snapphanevägen och Viksjöleden.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Tillbyggnad av fläktrum i industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industri med fläktrum.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.
Byte av värmesystem på skola i Järfälla
Neptuniskolans gamla byggnad konverteras från direkt eluppvärmning till vattenburet värmesystem med värmepumpar och elpanna som ”värmespets”. El-elementen skall demonteras och ersättas med vattenelement. Bergvärmepumpar skall stå för värmeproduktionen och skall kompletteras med en elpanna.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Höjning av tak från 7 till 14m.
Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av matsal vid Vattmyraskolan i Järfälla
Mindre lokalanpassning av matsal.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i industribyggnad (montering av entresol).
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av/i ventilation, va och installation fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av radhus efter brand.
Ombyggnad av idrottshall i Järfälla
Avser mindre fasadändring och ändrad användning av kontorsbyggnad till idrottsanläggning.
Ombyggnad av bensinstation i Järfälla
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av cafeteria i Järfälla
Fasadändring och invändig ändring av caféverksamhet.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnader (cykelförråd).
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser rivning av en mellanvägg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: