Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

Tillbyggnad av klimatsmart krematorium på Görväln i Järfälla
Planer för om- till- eller nybyggnad av ett klimatsmart krematorium med fossilfri kremeringsugn.
Om- och nybyggnad av gator i Järfälla
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Avser om- och tillbyggnad av skola med ny matsal, ventilationen på hela skolan ska ses om, relining av spill- och dagvatten ledningar samt dränering av skyddsrum. Projektet kan även att kunna komma omfatta byta av belysning.
Ombyggnad av Kallhälls centrum i Järfälla
Avser utförande av finplanering. Moment som bl.a. ska utföras är gårdsupprustning, plattsättning, markjusteringar och plantering.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
Anläggande av torgyta mm i Järfälla
Avser färdigställande av markarbeten och anläggande av torgyta vid Järfälla nya badanläggning. Badhuset: 1079601
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Rivning av flerbostadshus i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation (id: 1319036).
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till vårdmottagning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av sovaltan på förskola i Järfälla
Nybyggnad av sovaltaner under 2018 på Teknikstugan (0,6 mkr), Allmogestugan (0,6 mkr) och Aspnässkolan (0,6 mkr).
Ombyggnad av butik i Järfälla
Installation av varuhiss.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Järfälla
Ändrad användning av del av garageplan till bilvårdsanläggning.
Rivning av panncentral i Järfälla
Rivning av industribyggnad (panncentral).
Rivning av kanslihus i Järfälla
Rivning av fritidsanläggning (kanslibyggnad).
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av paviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Ändrad användning i flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Ombyggnad till vandrarhem/asylboende.
Ljudisolering av musiksalar i Järfälla
Lokaler för Kulturskolan och Mälargymnasiets estetiska program.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: