Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Järfälla

Utbyggnad av matsal mm vid Fjällenskolan i Järfälla
Utbyggnad matsal/ombyggnad kök, multisportarena, ombyggnad till mediatek.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Järfälla
Ombyggnad av Almens äldreboende till 56st ungdoms/student lägenheter. Ombyggnaden omfattar 3 våningsplan i fastigheten om totalt ca 2400 kvm.
Ombyggnad till kultur- och aktivitetshus i Järfälla
Projektet avser ombyggnation av före detta ABF-lokal på Söderhöjden i Järfälla till Kultur- och allaktivitetshus för Järfälla kommun. Ytan omfattar ca 1875 m2.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor.
Renovering av Neptuniparken till temalekplats i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Tema rymden.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad inför nybyggnation: 1335742.
ANläggande av torgyta mm i Järfälla
Avser färdigställande av markarbeten och anläggande av torgyta vid Järfälla nya badanläggning. Badhuset: 1079601
Tillbyggnad av parkeringshus i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (parkeringsdäck).
Ombyggnad av vind till hotellrum i Järfälla
Avser ombyggnad av vind till 2st hotellrum i K-märkt byggnad.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten samt en option gällande lekutrustning inklusive dess fallskydd.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av affärsbyggnad till djurklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av del av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontor till vårdklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av gångtunnel i Järfälla
Rivning av gångtunnel och trapphus.
Rivning av panncentral i Järfälla
Rivning av industribyggnad (panncentral).
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av/i ventilation, va och installation fettavskiljare.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnader (cykelförråd).
Rivning av radhus i Järfälla
Rivning av radhus efter brand.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ändrad användning av/i lokal i flerbostadhus till förskola.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Ombyggnad till vandrarhem/asylboende.
Ombyggnad av markanläggning mm i Järfälla
Avser utförande av finplanering. Moment som bl.a. ska utföras är gårdsupprustning, plattsättning, markjusteringar och plantering.
Ombyggnad av bensinstation i Järfälla
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: