Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Huddinge

Om och tillbyggnad av skola i Huddinge, etapp 2
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.
Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Ombyggnad av Interim-IVA, Förlossning, PrePost samt personalutrymme. Total bruttoarea ca 6000 kvm.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1035362.
Tillbyggnad av bygghall i Huddinge
Tillbyggnad av gymnasieskola med ny bygghall (J-hallen) samt ombyggnad av hus G med ny planlösning.
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
För att möta upp mot nuvarande och framtida kapacitets- och prestandakrav behöver verket byggas ut. Projektet påbörjades december 2014 och förväntas vara avslutat april 2018. Planerad byggstart är uppskattad till juni 2017.
Ombyggnad av hostel i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till hotell/vandrarhem.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Ombyggnad till bostäder i Flemingsberg, Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verksamhet från vård till bostäder.
Ombyggnad av hissar i sjukhus i Huddinge
Ombyggnad av 5 st befintliga linhissar, 3 personhissar och 2 st sänghissar.
Ombyggnad av häktet i Huddinge
Ombyggnaden omfattar sjukvårdsavdelning, tandläkare, lokal för säkerhetstekniker, glasrutebesöksrum Säkerhetsavdelningen, utskrivningslokal, ändringar av personalkök och pentrynischer mm. Berörda plan är plan 3 till 7. Ca 600 m2 av befintliga lokaler berörs av ombyggnationen.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Upprustning av park i Trångsund, Huddinge
Den nya parken kommer att ha: En gärdesgård som kan hjälpa till att stäva buskörning på ängen. En ny badbrygga i form av ett trädäck som utgår från stranden. Kommunen undersöker om det även är möjligt att anlägga ett hundbad. Två olika lekmiljöer i parken för barn i olika åldrar. Ett utegym med redskap i två viktklasser. Ett entréområde vid parkeringen som leder ned till badet och resten av parken. Vid entrén anläggs troligtvis en beachvolleybollplan. En liten cykelparkering vid Sjöängsvägen. Kanske införs hastighetsdämpande åtgärder på Sjöängsvägen. En bilparkering som tidsregleras så att den inte används som långtidsparkering. Olika sittmöjligheter med allt från ordentliga soffor med rygg- och armstöd till flyttbara bänkbord på sommaren. Belysning som skapar en stämningsfull och vacker park. Grillplats en bit in i parken.
Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 4.
Omisolering och betongreparationer av gc-tunnel i Huddinge
Entreprenaden omfattar utbyte av tätskikt (omisolering) och betongreparationer på en vägviadukt och fyra gång- och cykeltunnlar (gc-tunnlar), uppdelat på 5 st huvuddelar. Detta är huvuddel 5.
Upprustning av park i Huddinge
Projektet ligger i Flemingsberg. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Kästa/Flemingsberg. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Nya hårdgjorda ytor vid Gladö Kvarns avfallsanläggning i Huddinge
Objektet avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gladö Kvarn avfallsanläggning. Total bruttoarea 19200 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av industri, Anmälan om inre ombyggnad av industri och verkstadsbyggnad Trucken 1.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Huddinge
Bygglov för inredning av livsmedelsbutik i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om inredning av våtutrymmen och pentry.
Rivning av automatstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av automatstation.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av huvudbyggnad samt komplementbyggnad, Rivningslov för rivning av samtliga byggnader Högmora 3:20,5:17.
Rivning av förråd i Huddinge
Anmälan om rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Rävskinnet 3, 5.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 10,8,11,9,6.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm samt inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå och bygglov för uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå samt trädfällning.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Tillbyggnad av mast i Huddinge
Bygglov för höjning av befintlig mast.
Ombyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för uppförande av skottramp samt flyttning av befintlig förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad kontors- och affärshus med tillkommande brutto- och byggnadsarea om 71,6 kvm.
Tillbyggnad av plattformstak i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av plattformstak Grantorp 5:5,Visättra 1:1,Visättra 1:13,Visättra 1:3.
Rivning av industri i Huddinge
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader om ca 850 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: