Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av cykelbana mm i Huddinge
Avser anpassning och breddning av gc-väg samt va-arbeten.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1418770
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Markarbeten inför bostäder i Trångsund
Ombyggnation av Trångsundsvägen, bortaggning av rondelen, utbyggnad av en ny infart, breddning av gång- och cykelvägen, ombyggnation av tre-vägs korsning vid Trångsundsöverfart, flytt av busshållplatsen mot vägmittlinje, ny belysning, schaktarbete åt Vattenfall, anläggning av Huddinge kommun fibernät.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Upprustning av lekplats i Huddinge
I denna entreprenad ingår nyanläggning lekplats, upprustning och komplettering av ytskikt och planteringar.
Bättre utemiljö i Vårby gård och Geneta
Avser upprustning av aktivitetsytor vis Vårby Gård.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Ombyggnad av hörsal i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av 2 hörsalar och angränsande utrymmen. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1474245. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor/vind i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av hörsal och om- och tillbyggnad av kontor/vind. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1446425. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av park i Huddinge
Upprustning av Flemmingsbergsparken med lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.
Ombyggnad av församlingshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om ändring av va och vvc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation Ormen Långe 1,2.
Tillbyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av en restaurang med en byggnadsarea om 83,9 kvm och bruttoarea om 167,8 kvm.
Ombyggnad av butik i Huddinge
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring samt inre ombyggnad.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Huddinge
Bygglov för ändrad användning från restaurang till barnavårdcentral.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Kvistjärnet 7,5,6,2,1,3,4.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Rivning av fritidshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av en fritidshus med en byggnads- och bruttoarea om 48,1 kvm.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garagelänga.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader om ca 122 kvm byggnadsarea.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader som består i huvudbyggnad om ca 89kvm byggnadsarea och en komplementbyggnad om 14 kvm byggnadsarea.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ett cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med byggnadsarea och bruttoarea 221,3 kvm.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 14,15, Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus Skalmuren 14,15.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus med bryggnads- och bruttoarea om 25,0 kvm samt inredning av ytterligare bostadslägenhet.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: