Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Haninge

Ombyggnad till äldreboende i Haninge
Projektet har blivit uppdelat i fyra delar.

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.

Ombyggnad av förskola i Tungelsta
Stamrenovering av Lida förskola. Byte av VA-stammar inkl avstick, rivning samt återställning av WC och RWC med dusch, partiell omdränering två ytterväggar.

Utbyggnad av fibernät, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Huvudöarna Harö, Runmarö, Nämndö och Ornö med mellanliggande och kringliggande öar. Kommer att etappindelas.

Renovering av skola på Ornö

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Renovering av gc-bro i Jordbro
Avser renovering av gång och-cykelbron över Gamla Nynäsvägen i Jordbro. Stålöverbyggnaden ska bytas ut i sin helhet, betongfundamenten behöver inte repareras.

Nytt fläktrum och vindfång mm på skola i Tungelsta
Objektet avser nytt fläktrum med underliggande nytt vindfång hus C, utbyte av fönster, nya ventilationsaggregat, nya undertak och belysning i del av korridorer.

Tillbyggnad av restaurang och konferenslokal i Handen

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor

Reinvestering av UPS i Muskötunneln

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Konvertering av värme i förskolemoduler, nytt teknikhus mm på Vendelsö
Objektet avser konvertering från elvärme till vattenburen värme i förskolebyggnader (Hus E och F). Byte av luftbehandlingsaggregat. Ny teknikbyggnad med bl a bergvärmepump samt kulvert till respektive byggnad.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Örnens Väg 22-58 förutom Örnens väg 26 och 46 som redan är moderniserade

Ombyggnad av väg/gata i Utö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: