Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Haninge

Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader.

Ombyggnad till lägenheter samt nybyggnad av radhus i Nynäshamn
Ombyggnad till ca 103 lgh samt nybyggnad av 12 radhus.

Upprustning av skola i Haninge, etapp 1

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Omfattande renovering. Stambyte, ventilationsarbeten, elarbeten, verksamhetsanpassning.

Utbyggnad av fibernät, Stockholms Skärgårdsnät AB
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät på Huvudöarna Harö se:1442926, Runmarö se: 1446606, Nämndö se:1446607 och Ornö se: 1446608 med mellanliggande och kringliggande öar. Kan komma att upphandlas tillsammans.

Renovering av skola på Ornö

Reinvestering av ITV-kameror och videodetektering i Muskötunneln
Reinvestering av ITV och SDS.

Tillbyggnad av förråd i Haninge

Ombyggnad av förskola i Tungelsta
Stamrenovering av Lida förskola. Byte av VA-stammar inkl avstick, rivning samt återställning av WC och RWC med dusch, partiell omdränering två ytterväggar.

Renovering av gc-bro i Jordbro
Avser renovering av gång och-cykelbron över Gamla Nynäsvägen i Jordbro. Stålöverbyggnaden ska bytas ut i sin helhet, betongfundamenten behöver inte repareras.

Reparation av båtbrygga vid Utö Gruvor

Rivning av föskola i Västerhaninge

Reinvestering av UPS i Muskötunneln

Nytt fläktrum och vindfång mm på skola i Tungelsta
Objektet avser nytt fläktrum med underliggande nytt vindfång hus C, utbyte av fönster, nya ventilationsaggregat, nya undertak och belysning i del av korridorer.

Modernisering av hissar i flerbostadshus i Handen
Örnens Väg 22-58 förutom Örnens väg 26 och 46 som redan är moderniserade

Ny entré till nationalparken i Tyresta, etapp 3
Ny entré och nytt gångstråk med hög tillgänglighet ut i nationalparken.

Konvertering av värme i förskolemoduler, nytt teknikhus mm på Vendelsö
Objektet avser konvertering från elvärme till vattenburen värme i förskolebyggnader (Hus E och F). Byte av luftbehandlingsaggregat. Ny teknikbyggnad med bl a bergvärmepump samt kulvert till respektive byggnad.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i nationalparken i Tyresta
Avser renovering av övre och nedre dammen i Tyresta nationalpark.

Ombyggnad av väg/gata i Utö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: