Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ekerö

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Planer finns att bygga på en våning.

Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2

Byte av värmesystem på skola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Pelletsanläggningen på skolan ska bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2
Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Leverans ska ske i 2 etapper varav denna etapp är en option till etapp 1 på projektnr 618288.

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö
Planen är att renovera det befintliga huset Auktionshuset på skolgården till klassrum för årskurs 6.

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Ny paviljong till förskola i Sundby

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.

Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster mark och anläggning, Ekerö kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av kontorshus (entré) på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4, henkel.

Rivning av förråd i Ekerö
Anmälan om rivning av komplementbyggnad och förråd på fastigheten hogsta 4:1, lambaruddsvägen 80.

Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus på fastigheten skå-eneby 3:7, ekeby gårds väg 1.

Rivning av förråd i Ekerö
Rivningsanmälan för torp på fastigheten hilleshögby 6:39.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten träkvista 1:126.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan för installation av ventilation på fastigheten ekerö-sundby 1:7, klockarvägen 3.

Tillbyggnad av cafeteria i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av rosenhills café på fastigheten älby 1:13, nyckelbyvägen 22.

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: