Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ekerö

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, broåtgärder mm.

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro mm.

Om- och tillbyggnad av skola i Sandudden
Man behöver ytterligare klassrum för att kunna tillgodose behovet av undervisning.

Ombyggnad av skola på Ekerö

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Planer finns att bygga på en våning.

Tillbyggnad av skola i Stenhamra
Entreprenaden avser tillbyggnad hus B i Stenhamraskolan inkl markarbeten, rivning av befintligt fläktrum, utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare för hela byggnaden samt åtgärder på skolgård för att bereda plats för tillbyggnaden och färdigställande av omgivande ytor. Tillbyggnadsytan är ca 400 m2

Ombyggnad av korsningar längs väg 800 på Ekerö

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Byte av värmesystem på skola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Pelletsanläggningen på skolan ska bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2
Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. Leverans ska ske i 2 etapper varav denna etapp är en option till etapp 1 på projektnr 618288.

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö
Planen är att renovera det befintliga huset Auktionshuset på skolgården till klassrum för årskurs 6.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av avloppsreningsverk på fastigheten skå-edeby 4:6.

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad.

Ny paviljong till förskola i Sundby

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.

Nytt ventilationsaggregat på skola i Ekerö
Anmälan om ombyggnad av ventilation på träkvista skola hus c - ekerö-väsby 46:1.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av kontorshus (entré) på fastigheten tappsund 1:37, tegelbruksvägen 4, henkel.

Ombyggnad av affärshus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler på fastigheten tappsund 1:69.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus på fastigheten högby 2:3, ölstavägen.

Ombyggnad av kontor i Ekerö
Anmälan för installation av ventilation på fastigheten ekerö-sundby 1:7, klockarvägen 3.

Tillbyggnad av klubbhus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av klubbhus på fastigheten skå-eneby 3:7, ekeby gårds väg 1.

Rivning av förråd i Ekerö
Rivningsanmälan för torp på fastigheten hilleshögby 6:39.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus samt stödmurar på fastigheten träkvista 1:126.

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten torslunda 1:7, torslundavägen 20.

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av cafeteria i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av rosenhills café på fastigheten älby 1:13, nyckelbyvägen 22.

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013, med inriktning 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: