Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ekerö

Ombyggnad till skola i Sandudden

Till- och tillbyggnad av skola på Ekerö

Ombyggnad av diverse byggnader vid Ekebyhovs slottsområde, Ekerö

Påbyggnad och ombyggnad av kommunkontor i Ekerö

Tillbyggnad av skola i Stenhamra

Ombyggnad av storkök på äldreboende i Ekerö

Byte av värmesystem på skola i Ekerö

Tillbyggnad av provisoriska paviljonger på Ekerö etapp 2

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Ekerö

Ombyggnad av fritidsgård i Stenhamra

Ombyggnad till klassrum för år 6 på Skå skola, Ekerö

Ombyggnad av fritids i Skå, Ekerö

Ombyggnad av Ångbåtens förskola i Ekerö

Ombyggnad av Ekudden förskola i Ekerö

Ombyggnad av Labensky förskola i Ekerö

Ombyggnad av Skogsbäckens förskola i Stenhamra

Ombyggnad av Gröna Lunds förskola i Träkvista

Ombyggnad av Gustavalunds förskola i Ekerö

Ny paviljong till förskola i Sundby

Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö

Rivning av gymnastiksal i Ekerö

Ombyggnad av affärshus i Ekerö

Ombyggnad av kontor i Ekerö

Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö

Rivning av enbostadshus i Ekerö

Tillbyggnad av industrihus i Ekerö

Ytskiktsrenovering av äldreboende i Ekerö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: