Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Danderyd

Ombyggnad av byggnad på Danderyds sjukhus
Tidigast byggstart 2019. Omfattning i dagsläget är 13000 kvm.
Ombyggnad av kaj på Samsöviken i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.
Ombyggnad av väg i Enebyberg, Danderyd, etapp 5
Danderyds kommun avser att bygga om Enebybergsvägen från cirkulationsplatsen Arholmavägen/Ringvägen, riktning söderut till och med cirkulationsplatsen i höjd med Sunnanängsvägen och Santararavägen.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till bostäder.
Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.
Till- och ombyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Danderyd
Handikappanpassning, tillbyggnad av mottagningsrum, fasadändring av byggnad.
Rivning av sjukhusbyggnad i Danderyd
Rivning av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Danderyd
tillbyggnad av Vasaskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av kulturhus i Danderyd
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: