Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Danderyd

Breddning av väg Danderyds kyrka-Arninge E18
Projektet avser utredning angående breddning av väg och anläggande av ett kollektivkörfält i norr- och södergående riktning, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Ca 9 km lång sträcka.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Tunnelförlängning alt. överdäckning av väg i Danderyd

Ombyggnad till bostäder i Danderyd

Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad och inredning av ytterligare bostäder till flerbostadshus.

Ombyggnad av kaj på Samsöviken i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.

Ombyggnad av väg i Enebyberg, Danderyd, etapp 5
Arholmvägen (söderut)- Enebyängens handelsplats.

Utbyggnad av vårdcentral och restauraung i Djursholm
150 kvm tillbyggnad i 2 våningar samt 100 kvm tillbyggnad i 1 våning.

Ombyggnad av torg, Danderyd, etapp 2

Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till bostäder.

Rivning av Pärlans förskola i Djursholm, Danderyd
Objektet avser total rivning av byggnad för förskola, förrådsbyggnader samt lekutrustning inkl lekstugor. Objektet består av en huvudbyggnad på 975 m2 samt 5 st förrådsbyggnader på totalt 100 m2. .

Till- och ombyggnad och utvändigt underhåll av kyrka i Danderyd
Handikappanpassning, tillbyggnad av mottagningsrum, fasadändring av byggnad.

Ny sidoentré vid kyrka i Danderyd

Tillbyggnad av skola i Danderyd
tillbyggnad av Vasaskolan.

Rivning av industrihus i Danderyd
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Danderyd
Tillbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Tidsbegränsat lov för bostäder.

Rivning av enbostadshus i Danderyd
Rivning av huvudbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Danderyd
Bygglov för delning av lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: