Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Botkyrka

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.
Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ombyggnad av bostadshus till kontor samt tillbyggnad och fasadändring.
Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.
Byte av takfläktar i låghus i Storvretens bostadsområde
Avser byte av takfläktar på låghusen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Omfattar erforderliga ventilationsarbeten, elarbeten och byggnadsarbeten. Adresser som berörs är: Branta Backen 3-5, 2-10, Harbrovägen 32-38, Grytstigen 26-28, Toppvägen 2-10 samt Toppvägen 12-24.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus. Stomleverantören är en firma från Estland, tyvärr okänd för oss.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Botkyrka
Invändig ändring av vårdboende samt rivning.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Invändig ändring av lokal till bostad.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende.
Rivning av byggnader i Botkyrka kommun
Entreprenaden omfattar rivning av omklädningsbyggnad vid Brunna IP, rivning av Förskola, Tunagården samt rivning av Gatukök Brunna IP (option).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: