Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Botkyrka

Tillbyggnad av handel och bostäder i Tumba, del 2

Upprustning av skola i Tullinge

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Ombyggnad av gator, nytt stadstorg mm i Hallunda
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och okänd kostnad.

Ombyggnad av herrgård och park i Hågelby
Man ska renovera Hågelby herrgård samt rusta upp Hågelbyparken. Blir ej några takarbeten.

Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.

Ombyggnad av mellanstadieskola i Tumba, etapp 3

Ombyggnad av väg, Hågelbyleden
Avser bypass fält i Tunarondellen, breddning av väg ca 750 m, breddning av bro B1062 på båda sidor och breddning av körbana bro B1063, omläggning av vissa ledningar samt signalreglering av korsningen Kvarnhagsvägen/Hågebyleden.

Ombyggnad av lekpark mm i Botkyrka
Anläggningen består idag av en lekplats, boulebanor, en bollplan samt övrig parkmark med gräsytor, buskage och träd. Entreprenaden omfattar ombyggnad av lekplats, upprustning av boulebanor, rivning av bollplan och anläggning av nya aktivitetsytor. Upprustningen omfattar även rivning av buskage, fällning av träd samt ombyggnad av parkvägar och nyplantering.

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm

Tillbyggnad av verkstadsindustri och kontor i Botkyrka

Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.

Ombyggnad till smålägenheter i Tumba

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka

Upprustning av gångbro i Tullinge

Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.

Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 2
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.

Om och tillbyggnad av byggvaruhus i Botkyrka
Tillbyggnad av byggvaruhus, 360-370 kvm, samt skyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Ombyggnad av bostadshus till kontor samt tillbyggnad och fasadändring.

Upprustning av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg
Omfattar upprustning och ombyggnad av gång- och cykelbana genom Hallunda och Norsborg.

Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.

Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Botkyrka

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Tillbyggnad av skola.

Rivning av affärshus i Botkyrka
Rivning av centrumbyggnad.

Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.

Rivning av personallokal i Botkyrka
Rivning av personalbodar.

Ombyggnad av skola i Botkyrka
Ändrad användning av kontorshus till skolverksamhet tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till tandläkarmottagning samt uppsättning av skylt.

Rivning av byggnader i Botkyrka kommun
Entreprenaden omfattar rivning av omklädningsbyggnad vid Brunna IP, rivning av Förskola, Tunagården samt rivning av Gatukök Brunna IP (option).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: