Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Botkyrka

Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Rivning av förskolor i Botkyrka
för nybyggnation efter rivning se projektnummer: 1402591. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Projektet avser rivning av befintlig paviljongsbyggnad och uppförande av ny tillbyggnad på Hammerstaskolan i Norsborg. Den tillbyggda ytan är cirka 300 kvm
Garageåtgärder Norsborg
Renovering av kallgarage i skyddsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad anavändning av kontor till lägenhetshotell, del av.
Ombyggnad av kontor vid Norsborgs vattenverk
Östra Verket är i stort behov av ombyggnad, dels är verkets renoveringsbehov stort, dels behöver det byggas om för att skapa ett effektivt och aktivitetsbaserat kontor.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Rivning av förskola i Botkyrka
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Rivning av trapphusaggregat i fastigheter i Storvretens bostadsområde
Entreprenad omfattande rivning av trapphusaggregat i cykelrum, barnvagnsrum och allmänna utrymmen i AB Botkyrkabyggens bostadsområde i Storvreten. Rivningen omfattar erforderliga rörarbeten, ventilationsarbeten elarbeten och byggnadsarbeten. Entreprenaden omfattar följande adresser: Branta Backen 7-15, 17-29, Harbrovägen 4 -18, 20 - 30, Stupvägen 2 - 16, Grytstigen 2 - 8, 10 - 24, Stenvägen 1 - 5, 7 - 11, 13 - 17, Odlingsvägen 2 - 10, Storvretsvägen 15 - 23, 25 - 33, Passvägen 1 - 15, 17 - 31, 33 - 49, Hålvägen 4 - 18, 28 - 42.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av ozonanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Botkyrka
Invändig ändring av vårdboende samt rivning.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Invändig ändring av lokal till bostad.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: